Disseny participatiu de serveis i polítiques públiques

Acció formativa

Disseny participatiu de serveis i polítiques públiques

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim 2 persones per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció al design thinking i al disseny de serveis: especificitats i incidència d’aquestes metodologies en els processos participatiusCo-creació i co-producció: els rols de la ciutadania i del personal municipal en el disseny de serveis i de polítiques públiquesDe la política al servei: policy for impactCasos locals i internacionals d’aplicació del disseny de serveis en serveis públics Eines clau: recerca qualitataiv, user journey, prototipatge i proves de servei

Tenir un primer contacte pràctic amb el design thinking i el disseny de serveis aplicat al serveis i a les polítiques públiques.Conèixer experiències de redisseny de serveis públics amb la participació de personal municipal i de ciutadania.Entendre com el punt de vista i les eines de disseny de serveis contribueixen a fer els processos participatius més efectius i més inclusius.

Explicació teòrica, explicació de casos pràctics i treball en grups.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Orientació de servei a la ciutadania
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Orientació de servei a la ciutadania