Acció formativa del BAF
Eines per a millorar la gestió del temps a les biblioteques
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
Acció de caràcter complementari, a realitzar després de les accions del Bloc Estratègic. Aquesta activitat serà triada d’acord amb l’itinerari formatiu de cada Direcció.
Modalitat:
taller
Canal:
Presencial
Durada:
12.00 h
| Presencial   12.00 h
| Videoformació   0.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
13
| Màxim  
16
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Descriptor:
Objectius

Conèixer i aplicar el mètode GTD (Get Things Done) per guanyar màxima eficiència en l’organització del treball de forma creativa.

Continguts
• Identificar els principals esculls en l'organització del temps i del treball.
• Recopilar i capturar allò que capta l'atenció.
• Processar i aclarir què és cada cosa i què cal fer amb ella.
• Organitzar correctament els resultats (agenda, accions següents, projectes, tasques en espera, materials de referència, algun dia/potser).
• Avaluar i revisar amb regularitat el propi sistema.
• Actuar i fer el que és adequat.
Metodologia d'impartició
Seminari productiu amb un enfocament actiu, combinant la introducció de conceptes i criteris vinculats a la gestió del temps i el treball, amb proposta d'activitats de treball individual i en petits grups, orientades a l'elaboració d'un producte final útil
Metodologia d'avaluació
Cada participant farà una aplicació en l’organització del seu temps i treball, d’acord amb el mètode GTD
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Gestió eficient dels recursos públics