Gestió eficient dels recursos públics

62 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de l'anàlisi estratègica de manera autònoma

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a comandaments
Recurs

Aquest material, dirigit a comandaments públics, et facilitarà les pautes per identificar, fer recerques i analitzar la informació clau per definir l'estratègia de futur d'una organització

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Anàlisi estratègica per a comandaments
Recurs

A través del cas veuràs un procés d'anàlisi estratègica. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a comandaments
Recurs

El cas et situa en les sessions de taller per realitzar una anàlisi estratègica d'un ajuntament. Et permetrà prendre les decisions més adequades i efectuar l'anàlisi externa del municipi.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a comandaments
Recurs

Aquest material, dirigit a directius/ves públics i públiques, et facilitarà les pautes per identificar, fer recerques i analitzar la informació clau per definir l'estratègia de futur d'una organització

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Anàlisi estratègica per a directius públics
Recurs

Les activitats proposades et serviran per repassar i fixar els aspectes conceptuals de l'anàlisi estratègica de manera autònoma. Recomanem la lectura del manual Anàlisi estratègica per a directius públics que es troba en aquest mateix banc.

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a directius públics
Recurs

A través del cas veuràs una anàlisi estratègica. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a directius públics
Recurs

El cas mostra els vincles entre la planificació i la direcció estratègica a l'Agència de Promoció Turística de Puigferri de Mar. Et permetrà seguir un procés de transformació organitzativa i desenvolupar alguns dels instruments clau per a la direcció estratègica.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a directius públics
Recurs

El cas et situa en les sessions de taller per realitzar una anàlisi estratègica de la Província de Barcelona. Et permetrà efectuar l'anàlisi externa de la província i definir una línia estratègica acotada.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Anàlisi estratègica per a directius públics
Recurs

Javier Martínez reflexiona sobre la importància del coneixement com al bé més preuat de les organitzacions. Aquest coneixement es construeix a partir de la capacitat d'aprenentatge no només de cadascun dels seus individus sino de l'organització com a tal.
En un món en constant acceleració, cal saber desaprendre tot allò que ja no és vàlid a partir d'una reflexió profunda i compartida que ens doni les pautes per enfocar el futur. En les organitzacions, la connexió del coneixement i reflexió de cadasclaucun dels seus membres, a mode de gran cervell, constitueix la clau per seguir creant coneixement.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Aprenentatge organitzacional
Recurs

Jesús Martínez, expert en aprenentatge col·laboratiu, reflexiona sobre la necessitat de fer un canvi total de la interfície en les àrees de formació. Cal deixar de posar l'atenció en la formació que programem, avaluant la satisfacció dels participants un cop acabada. Hem de entrar-nos en la detecció de necessitats i l'articulació de recursos diversos que afavoreixin l'aprenentatge en el lloc de treball. Per a això, la figura del facilitador d'aprenentatge, que vetlla perquè l'organització aprengui des de l'aprenentatge dels seus membres, és clau. Solucions com la participació en projectes, comunitats de pràctiques, mentoratge, entre d'altres, poden ser eficaces en aquesta nova etapa de la formació.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Aprenentatge organitzacional
Recurs

Maria Rodríguez, Directora de Comunicació interna, Desenvolupament i Atenció al Personal en Ajuntament de Barcelona, comparteix el programa que aquesta administració està desenvolupant per traspassar el coneixement del gran volum de persones que es jubilaran en els propers anys a les noves incorporacions en les mateixes funcions. El programa "Passa el relleu"pretén aconseguir aquest relleu generacional en el traspàs de coneixement i creant un tancament ple de sentit d'experiències laborals sovint llargues i amb índexs molt alts de vinculació amb l'organització.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Aprenentatge organitzacional
Recurs

L'alfabetització digital implica navegar,cercar i filtrar dades, informació i contingut digital, però també avaluar els resultats i gestionar-los. El recurs identifica els conceptes bàsics que ens cal conèixer i explica les eines i estratègies necessàries perquè el resultat d'aquestes cerques siguin satisfactoris i fiables.
Autoria: José Manuel Moral Ferrer
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Cerca d'informació
Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Autoria: Pere Serrano Martín (Secretari d'administració local i formador del sector públic) i Marc Brugat Carreras (jurista, docent universitari i formador del sector públic).
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció estratègica

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció estratègica per a directius públics
Recurs

El cas mostra el desenvolupament de la direcció estratègica a l'Agència de Promoció Turística de Puigferri de Mar. Et permetrà desenvolupar i elaborar alguns dels instruments clau per a la direcció estratègica.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció estratègica per a directius públics
Recurs

El material t'oferirà pautes i habilitats necessàries per a la direcció d’organitzacions amb visió de futur en el marc de l’estratègia definida.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Direcció estratègica per a directius públics
Recurs

Xavier Marcet, un dels especialistes capdavanters en innovació estratègica, comparteix les seves reflexions sobre els reptes que es planteja l'administració pública en les properes dècades. El canvi climàtic, la pobresa, la longevitat, la qualitat de la democràcia són algunes de les qüestions cabdals sobre les que l'administració ha de jugar un paper primordial. Les noves onades tecnològiques ens aboquen a noves realitats que caldrà gestionar des de la flexibilitat i l'obertura a l'aprenentatge continu, no només a la formació. Empoderar i confiar en les persones i posar-les al centre de l'atenció de tot el que generem és la clau per poder innovar cap a l'èxit
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Formació
Recurs

Les organitzacions TEAL són aquelles en què l'equip humà esdevé el centre de l'organització. És per això que el desenvolupament creatiu de cada treballador és fonamental. Així, l'estructura jeràrquica desapareix per donar pas a una estructura on l'autogestió, la plenitud i l'evolució de cadascun dels membres i també de l'organització passen a ser el fonament del seu dia a dia i del seu futur.
David Martí Garcés, prologuista de l'obra 'Reinventar las organizaciones' de Frederic Laloux, que marca el paradigma d'aquesta nova forma de gestió, ens en fa una aproximació clara i pedagògica, en el que s'aborden qüestions claus com la confiança, el control, l'escolta,la facilitació, la responsabilitat, l'aprenentatge....
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del canvi
Recurs

La gestió del temps és clau per obtenir resultats eficients i eficaços en els objectius i tasques que ens plantegem. L'observació del nostre entorn, de les nostres rutines, de les nostres maneres de fer és clau per millorar. A partir d'aquí, aplicar diverses tècniques de controlens ajudarà a obtenir uns resultats més satisfactoris a nivell personal i organitzacional.
Autoria: Judit Murlans
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

Si al final de la nostra jornada laboral tenim sentiments de frustració, angoixa, estrès o penediment, voldrà dir que no hem fet allò que havíem de fer o volíem fer. Aquest material t'ajudarà a aprendre a gestionar millor el temps, prioritzant les tasques a fer per assolir el màxim possible de resultats en el temps disponible.
Autoria: Antoni Diaz Ballesteros
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostra una tècnica fàcil i útil per gestionar el temps de treball i aconseguir ser més eficients.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió del temps
Recurs

El món Post Covid és incert. Per això, no tenim pràcticament cap resposta a les preguntes que ens fem individualment i col·lectivament. La presa de decisions intel·ligents serà vital, i per a això és important estar atent les emocions que sentim. Ser conscients de les emocions negatives que la pandèmia ens ha provocat (ràbia, por i tristesa) és important per poder gestionar-les d’una manera positiva tant per nosaltres com per a les persones que ens envolten i les organitzacions de les que formem part. L’èxit de les empreses i organitzacions dependrà, en gran part, de les decisions encertades que prenguem a partir d'aquesta gestió.
Cristina Gutiérrez, creadora del Mètode La Granja©, ens ajuda a fer aquest camí de reconeixement i transformació de les nostres emocions.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Gestió emocional
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús de les llistes de control en la planificació, organització i gestió de les nostres jornades de treball, així com també els conceptes claus per a aplicar-les correctament.
Autoria: Charo Povedano
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostren els avantatges de l'ús del mètode GUT per a la priorització de tasques.
Autoria Charo Povedano
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

La gestió del nostre temps ha de tenir en compte el risc de la procrastinació consistent en deixar per més endavant algunes tasques. El recurs dóna eines per poder superar aquesta manera de fer.
Autoria: Charo Povedano
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

L'agenda és una bona eina per contribuir a millorar la gestió del nostre temps. En 2 minuts tindràs algunes idees de com utilitzar-la.
Autoria: Charo Povedano
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Organització de la feina
Recurs

Aquest material et mostrarà la millor manera d'utilitzar l'agenda, com organitzar la nostra feina i com treure el màxim profit del dia. Et mostrarà com indentificar oportunitats de millora i maximitzar l'ús del temps focalitzant l'atenció.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Aquest material et facilitarà les pautes per a planificar la teva feina de manera que els resultats siguin visibles, mitjançant el coneixement i la identificació de l'objectiu i sentit d'allò que estàs fent.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

La planificació i l'organitació del treball són elements claus per a fer un ús eficient i eficaç del nostre temps. Existeixen diverses eines i tècniques que ens ajuden en aquestes qüestions. L'autora ens introduiex en aquest món i ens presenta més a fons dueseines que poden ser-nos d'utilitat: la matriu d'Eisenhower i l'agenda.
Autoria: Beatriz Ortigosa Vallejo
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la planificació orientada als resultats

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació orientada a resultats
Recurs

El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la creació d'un departament en concret. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i proposar les solucions adequades.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació orientada a resultats
Recurs

El cas mostra un procés de planificació orientada a resultats per a la gestió d'una unitat. Et permetrà identificar les seves fases, analitzar críticament les decisions preses, proposar solucions i elaborar part de les accions necessàries de manera adequada.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Planificació orientada a resultats
Recurs

Aquest material dota els comandaments públics dels coneixements i de les habilitats necessàries per desenvolupar la planificació orientada als resultats de la seva unitat o del seu equip, a partir dels objectius generals que han estat marcats a nivell polític i directiu.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació orientada a resultats
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Adreçat als empleats públics dels ens locals.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals del temari

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a comandaments
Recurs

El cas mostra el procés d'elaboració d'un quadre de comandament al Servei Local d'Ocupació. Et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a comandaments
Recurs

El cas mostra el procés per definir un sistema de control de la qualitat del Servei de d'Atenció a la Ciutadania a l'Ajuntament de Vilamar. Et permetrà analitzar les seves fases i les decisions preses, determinar estratègies de control, establir metodologies de monitoratge i elaborar indicadors nous coherents.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a comandaments
Recurs

Amb l'ajuda d'aquest material podràs desenvolupar competències i habilitats de gestió com a instruments de mesura de la qualitat de la prestació dels serveis públics municipals.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Quadre de comandament integral per a comandaments
Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals del temari

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a directius
Recurs

El cas mostra un procés de canvi institucional, en particular en una unitat de gestió. El cas et permetrà reconèixer la necessitat i importància d'elaborar un quadre de comandament integral, analitzar críticament les decisions preses, detectar errors i iniciar el procés de disseny dels indicadors.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a directius
Recurs

El cas mostra un procés de elaboració d'un quadre de comandament integral per a l'Equip de Govern de l'ajuntament. Et permetrà analitzar les seves fases i les decisions preses, definir estratègies d'implantació de sistemes de control, articular sistemes d'indicadors i elaborar indicadors nous coherents.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Quadre de comandament integral per a directius
Recurs

Aquest material t'ajudarà a millorar les competències com a directiu/va públic/a en la definició d’estratègies de gestió pública i familiaritzar-te en la selecció i utilització d’indicadors com a instruments per al control i per a la presa de decisions.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Quadre de comandament integral per a directius
Recurs

Carles Ramió, gran especialista en gestió pública, analitza el repte i les oportunitats que significa la intel·ligència artificial i la robòtica per a l'Administració pública.
D'entrada, cal un canvi del model conceptual i estratègic a partir del qual podem utilitzar la tecnologia perquè ens ajudi a portar-lo endavant. Això permetrà millorar els actuals paràmetres d'eficiència i eficàcia així com també de transparència.
Només des d'questa actitud proactiva envers la IA, l'Administració podrà tenir un paper clau en el desenvolupament dels canvis tecnològics en què estem ja immersos.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Tecnologia i administració pública
Recurs

Victòria Alsina, professora de la Universitat de Nova York i coordinadora del 'Pla Catalunya 2020-22', ens mostra com la recollida i l'estudi de les dades, que cada vegada disposa de més eines, és la clau per poder definir les polítiques públiques del futur. La conferència inclou algunes referències a bones pràctiques altament interessants.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Tecnologia i administració pública
Recurs

En qualsevol organització (tant pública com privada) els càrrecs directius tenen sentit per "multiplicar". Com ho aconseguiran en aquest món post-COVID? Aquesta i altres idees trencadores com afirmar que "les institucions s'han de desburocratitzar" és el què Xavier Marcet ens exposa durant aquesta xerrada.
Col·lecció "Converses directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Tecnologia i administració pública
Resource new until
Nou
Recurs

El 5G i la robotització del mercat laboral està a tocar. Com afectarà l'arribada de la intel·ligència artificial a les institucions? Carles Ramió ens ho explica en una excel·lent conferència.
Col·lecció "Converses directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Tecnologia i administració pública
Resource new until
Nou
Recurs

Genís Roca, arqueòleg i empresari i amb una basta experiència com a especialista en Internet i Big Data, reflexiona al voltant de l'evolució de la societat humana a partir dels avenços tecnològics en cadascuna de les seves èpoques, així com de les crisis o transicions que han portat d'un moment social a un altre.
Aquesta visió històrica la desenvolupa a partir del sorgiment d'Internet i de la web 2.0. Analitza l'evolució en els últims vint anys de la naturalesa de la informació, la forma de transmetre-la, els productes i els usos que se'n fan, etc. Tot plegat per situar-nos en el moment actual, en el que l'agilitat, la rapidesa i la confiança en la nostra privacitat són essencials per al disseny de nous productes.
Col·lecció “Aprenent amb els experts” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Tecnologia i administració pública
Recurs

Genís Roca és una de les veus més autoritzades del país en transformació digital i Big Data. El món post-COVID exigeix una transformació.
Col·lecció "Converses directives" de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Tecnologia i administració pública
Resource new until
Nou
Recurs

En aquest manual trobaràs tècniques interessants, conceptes inspiradors, útils propostes de pràctiques i alguns elements més que constitueixen el bloc bàsic d’eines provinents de la PNL per acompanyar-te en el teu dia a dia professional.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional
Acció formativa

Conèixer en què consisteix el teletreball
Conèixer el requisits i les eines per teletreballar
Conèixer els avantatges del teletreball
Oferir estratègies de coordinació durant el teletreball
Oferir pautes de seguretat durant el teletreball

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Observar la realitat professional des de la perspectiva de les creences (presuposicions bàsiques) de la programació neurolingüística (PNL).
- Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.
- Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia.

Presencial amb suport virtual
Durada
22 h
Acció formativa

Observar la seva realitat professional des de la perspectiva de les creences (pressuposicions bàsiques) de la PNL.

Aplicar diverses eines metodològiques per abordar el canvi professional.

Aplicar continguts de PNL en comunicació i empatia

Videoformació amb aula virtual
Durada
16 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
- Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis públics.
- Facilitar metodologia i eines per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat, en disposar d’un mètode per a la traducció de les idees creatives en innovacions que millorin els serveis i la gestió de l’Administració pública.

Presencial
Durada
20 h
Acció formativa

- Conèixer els principis fonamentals de la creativitat: comprendre la diferència entre innovació i creativitat.
- Millorar l'autoconeixement creatiu per fomentar el canvi personal.
- Conèixer i utilitzar algunes de les principals eines de creativitat aplicades en la millora i innovació dels serveis.
- Facilitar metodologies i eines telemàtiques per incrementar la capacitat d’innovació i la creativitat en l’administració pública.

Videoformació i en línia
Durada
15 h
Acció formativa

- Conèixer els tipus de conflictes els elements que intervenen.
- Aprendre a com afrontar els diferents tipus de conflictes.
- Saber com resoldre ràpidament els conflictes i amb resultats profitosos per les dues parts.
- Conèixer conceptes bàsics com són: coaching, mediació, conflicte, problema i resiliència.

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

Ajudar a les persones a entendre el perquè del canvi.
Reflexionar sobre la pròpia vivència del canvi.
Generar consciència de patrons individuals en front el canvi.
Donar eines que permetin al participant modificar algun aspecte relacionat amb la seva dificultat de conviure amb els canvis.

Videoformació
Durada
6 h
Acció formativa

Conèixer les xarxes socials més habituals
Identificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socials
Analitzar l’impacte de les diferents xarxes socials
Establir quina és la meva presència online actual
Elaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectades
Conèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online

En línia
Durada
2 h
Acció formativa

- Comprendre la importància de les dades per a la presa de decisions.
- Conèixer d'una manera aplicada com utilitzar l'espai de dades retributives tant el propi de l'ajuntament com el de les dades globals agregades.

- Saber com extreure tota la informació sobre retribucions, edat o gènere de les plantilles que pugui servir per a la presa de decisions.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Conceptes generals: metodologia de càlcul de costos i presentació de l’eina de costos.
- Distribució de costos d’explotació anual per usuaris: repàs dels conceptes bàsics de costos i ús de l’eina de costos d’explotació.
- Distribució de costos d’inversions inicials i reposició per usuaris: conceptes bàsics d’inversió i de reposició, i ús de l’eina de costos d’inversió i reposició.
- Metodologia per a l’anàlisi de possibles cl·laboracions públic-privades: conceptes bàsics (teoria dels conceptes i variables principals que afecten els models econòmics financers), viabilitat o seguiment de concessions, adaptació del model al seguiment de les concessions.
- Ús de l’eina d’anàlisi de cl·laboració públic-privada: anàlisi d’un Compte de resultats, anàlisi de Balanç, càlcul i anàlisi de “Free Cash Flow”, càlcul i valoració de ratis per anàlisi d’Inversions, càlcul i valoració dels principals ratis econòmic-financers de seguiment i anàlisi de Resultats gràfics d’evolució.
- Treball en grup (consensual conceptes de concessions i conèixer fonts d’informació de cada ens local) i exercicis pràctic.

Presencial
Durada
30 h