El cost efectiu

Acció formativa

El cost efectiu

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
Pertànyer a una entitat local de la província de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
5 h
Presencial
5 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

ConceptesCrear entitatsOrigen de dadesL’estructura de serveisTractament de la despesaTractament de l’amortitzacióEl problema de l’inventariAltres dadesCostos indirectesIngressos dels concessionaris

Adquirir els coneixements necessaris per a l'elaboració de l'anàlisi de cost de l'entitat i generar la informació requerida per l'Ordre HAP/2075/2014, de 6 de novembre.

Sobre una base conceptual prèvia, es mostra com efectuar tot el procés amb el programari CES
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control financer
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control financer