Elaboració del pressupost

Acció formativa
Elaboració del pressupost
Àmbit promotor de formació:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits:
• Exclusivament entitats amb conveni Asgel.
• Imprescindible càmera web i micròfon.
Nombre de participants: Mínim 11 | Òptim 24 | Màxim 24
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 2,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc legal del pressupost.
• Classificacions pressupostàries.
• Previsions d’ingressos i despesa.
• Els projectes d’inversió.
• Ordre EHA/3565/2008.
• Elaboració del pressupost amb el programa Sicalwin: primeres passes d’elaboració del pressupost; elaboració del pressupost de despeses; elaboració del pressupost d’ingressos; opcions d’impressió; incorporació definitiva; comptabilització del pressupost definitiu.

Operar amb el mòdul d’elaboració del pressupost de Sicalwin i ser capaç d’elaborar el pressupost i introduir-lo al programari comptable.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions i realització d'exercicis amb l’aplicació en bases de formació. Serà obligatori realitzar el 70% dels exercicis amb el programa de cada Bloc.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Control i gestió pressupostària
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Control i gestió pressupostària