Els 3 pilars del govern obert: transparència, participació i col·laboració

Acció formativa

Els 3 pilars del govern obert: transparència, participació i col·laboració

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Estar implicat o tenir interès en l’impuls de mesures de Govern obert a nivell municipal. Conèixer els conceptes bàsics i pràctiques relacionades amb el món de la participació ciutadana. S'acceptara un màxim de dos participants per ens local.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Els nous reptes en el govern dels ajuntaments: del govern tradicional al govern de xarxes. El lideratge i la interacció amb l’entorn. El nou rol dels equips tècnics i directius municipals. • Introducció al Govern obert: breu repàs de l’origen i evolució del concepte de Govern obert. Govern obert versus e-administració. Els tres pilars del Govern obert: transparència, col·laboració i participació.• Eines i exemples en marxa de Govern obert a nivell municipal:-Interacció amb la ciutadania i escolta activa: participació en polítiques del govern, web municipal i xarxes socials. -Informació qualitativa per a una gestió transparent i apertura de dades: balanços de govern, open data. Co-producció en la provisió de serveis i en el desenvolupament de polítiques: partenariats, gestió cívica d’espais, desenvolupament d’aplicacions per a tercers. -El treball intern en xarxa a nivell municipal eines de treball col·laboratiu, comunitats de pràctica.• La negociació amb l’entorn en el Govern obert: la identificació dels stakeholders. Matriu dels interessos dels actors, planificació de les negociacions, creació de la graella de comunicació, etc.

• Conèixer els conceptes bàsics del Govern obert i algunes aplicacions pràctiques que existeixen actualment en l’àmbit local.

El curs combina aspectes teòrics amb exercicis pràctics. Així mateix, es fa referència a recursos que poden ser d’aplicació a nivell municipal.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana