Estratègies per enfortir les xarxes associatives

Acció formativa

Estratègies per enfortir les xarxes associatives

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim dos alumnes per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
15,0 h
Presencial
15,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Quin és el secret per connectar inquietuds, demandes i necessitats de les entitats perconstruir projectes d’interès comú i generar sinèrgies entre elles i amb les administracions locals?- Quin és el rol que l’equip municipal, tècnic i polític haurà d’assumir per construir aquestes xarxes de treball conjunt?- Quina seria la fórmula per unir els interessos de les entitats cíviques i socials delmunicipi amb les polítiques socials, ambientals, econòmiques, … Dels governs locals?Continguts:- Creació de marcs de referència i amb unes regles de joc comunes. De la participació consultiva a la cocreació.- Fins on podem avançar junts? Presa de decisions: majories, minories, unanimitats … Ol’art de teixir consensos.- Rols dels agents socials que interactuen: poder, autoritat, expertesa, representativitat- Construir objectius en clau de procés i … SMART (Specific, Mesurable, Achievable/AgreedUpon, Realistic, Time-Based)- La indagació apreciativa: Què hem fet i ens sentim orgullosos? Què caldria millorar? Quèdepèn de nosaltres?- Cultura de la participació i de la corresponsabilitat des de la comunicació no violenta.- Escolta activa i predisposició d’establir relacions d’ajuda. Necessitats, emocions, fets ijudicis.- L’efecte de miralls: el joc de referents amb càrrega positiva- L’actitud mediadora-Reptes per fer xarxes associatives més perdurables en el temps- Elements d’acompanyament de xarxes associatives- Comunicació verbal, no verbal i para verbal- Construcció d’una narrativa comuna- Eines col·laboratives de comunicació interna- Detecció de lideratges en la xarxa associativa- Tancaments, posada en escena pública i l’impacte extern

Aquesta formació té com a objectiu general reflexionar i proporcionar eines als tècnics i tècniques municipals per construir xarxes entre entitats i treball conjunt (sinèrgies) entre aquestes i els ens locals.Els objectius específics són aportar eines pràctiques per:- Enfortir vincles entre els interlocutors des de la confiança- Obrir espais de transparència i reconeixement mutu- Crear perspectives i marcs de referència que beneficien a tothom- Impulsar sinergies i complicitats entre membres de la xarxa- Establir dinàmiques de treball constructives, eficaces i amables- Adquirir un llenguatge compartit- Impulsar l’apoderament col·lectiu i personal- Aflorar nous projectes pel bé comú

La proposta formativa ofereix elements teòrics i pràctics, així com va acompanyada d’exemplespropers a la quotidianitat que viuen els equips tècnics municipals. S’usen tècniques de joc de rol,dinàmiques de grup i, sempre que és possible, s’indiquen lectures recomanades.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament econòmic Tècnic promoció econòmica Programes de foment de la participació ciutadana