Gestió de la contractació electrònica aplicat a SeTDIBA

Acció formativa
Gestió de la contractació electrònica aplicat a SeTDIBA
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal que fa gestió administrativa als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades, menors de 5.000 habitants de la demarcació de Barcelona, que han implementant, o estan implementant, el projecte SeTDIBA.
Aquest curs està especialment indicat per a les persones que gestionen contractes i plataformes de contractes i als secretaris i secretàries municipals.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 6,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs
Col·lecció:
Espai 5.000

Programa, avaluació i acreditació

. Conceptes bàsics de la tramitació electrònica dels contractes al projecte SeTDIBA.
. Pràctica de les eines de tramitació de la contractació electrònica: back office i front office.
. Com gestionem els expedients de contractes al gestor d'expedients SeTDIBA?
. Quines dades de contractació podem explotar del gestor d'expedients? Què publiquem al portal de transparència?

. Conèixer els conceptes bàsics necessaris de la tramitació electrònica.
. Conèixer i utilitzar les eines de tramitació de la contractació electrònica.
. Procediment de contractació al gestor d'expedients SeTDIBA.
. Explotació de dades de contractació i transparència al gestor d'expedients.

L'acció formativa planteja que els assistents participin activament, treballant en equip, en petits debats, activitats individuals o grupals i dinàmiques gamificades.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració