Acció formativa del BAF
Guia d'ajuts de la Unió Europea (GAUE): com treure'n el màxim profit
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Relacions Internacionals
Requisits:
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
sessió de formació
Canal:
Videoformació
Durada:
2.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   2.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 12
| Òptim  
16
| Màxim  
25
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Descriptor:
Objectius

Donar a conèixer la nova versió de la Guia d'Ajuts de la Unió Europea (GAUE) que permet cerca informació sobre fons i programes europeus adreçats als ens locals

Continguts
1. Què és la GAUE: estructura del web i continguts.
2. Com cercar informació dins el web i sistemes de cerca.
3. Alertes i altres funcionalitats
Metodologia d'impartició
El curs serà eminentment pràctic: es treballarà en tot moment sobre el web i es fomentarà la interacció amb els participants proposant petits exercicis de cerca d'informació al web.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Gestió de les subvencions