Gestió de les subvencions

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Conèixer i aplicar la normativa legal aplicable a les subvencions.Gestionar les subvencions atorgades per les administracions locals d’acord amb l’esmentada normativa, mitjançant la seva ordenació i estandardització.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Conèixer i aplicar la normativa legal aplicable a les subvencions.•Gestionar les subvencions atorgades per les administracions locals d'acord amb l'esmentada normativa, mitjançant la seva ordenació i estandardització.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer i operar amb el programa de subvencions, per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer i operar amb el programa de subvencions, per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h