Acció formativa del BAF
Habilitats directives per a les direccions de biblioteca: gestió d'equips
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits:
- Curs destinat majoritàriament als directors/es que dirigeixen biblioteques des de fa poc temps i/o que han passat a gestionar equips humans més nombrosos.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació
Durada:
16.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   16.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 15
| Òptim  
17
| Màxim  
20
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Descriptor:
Objectius

•Assolir les habilitats directives de gestió d'equips que requereix el desenvolupament del lloc de Director de Biblioteca.
•Analitzar i aplicar els elements que intervenen en el treball en equip per assolir objectius comuns, assegurant que l'equip de la biblioteca actua d'acord amb els mateixos criteris, tenint en compte els aspectes vinculats a la motivació de les persones, els aspectes de la comunicació assertiva i el model d'abordatge de converses difícils.

Continguts
• Grup, equip, equip d'alt rendiment.
• Fases en l’evolució d’un equip.
• Organització de l’equip de treball.
• Normes, planificació, seguiment i avaluació.
• La piràmide de motivació.
• Factors higiènics i factors de satisfacción.
• Condicions per a la motivació. Balanç de motivació.
• Pla de mesures per incrementar la motivació.
• La comunicació.
• Què vol dir comunicar-se assertivament.
• El conflicte i la comunicación. La crítica. Escoltar no és deixar de parlar. Conversa difícil: definición.
• Model d’abordatge de converses difícils.
• La comunicació eficaç.
• Cinc aspectes clau per aconseguir una bona comunicació.
• Presentar i contrastar, en petits grups de treball, el treball elaborat sobre les experiències/pràctiques de millora i excel·lència aplicades per facilitar la transferència dels aprenentatges en el lloc de treball. (Aspectes treballats. Dificultats experimentades. Dubtes sorgits. Solucions aplicades. Conclusions. Beneficis que t'emportes després de tota aquesta experiència d'aprenentatge. Producte elaborat)
Metodologia d'impartició
Es faran 4 sessions de 2 hores en què es treballarà amb el grup al complet i 1 sessió de 2 hores en petits grups de treball (amb un total de 4 grups) orientada a revisar les aplicacions realitzades i facilitar la transferència del coneixement a la pràctica laboral quotidiana.El format d'aprenentatge online síncron desplegat en aquest model metodològic pot comportar una dedicació per part de la persona participant de 1.30 hores setmanals, com a mínim, entre sessió i sessió, 6 hores en total. Aquest és el temps que es calcula necessari per a l'aplicació real dels aspectes treballats en les sessions 1, 2, 3 i 4 en el context de treball, així com per l'elaboració d'un informe de síntesi que caldrà presentar abans de la sessió 5 i que és, precisament, el que es revisarà i compartirà en aquesta sessió de seguiment i mentoria.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Direcció de persones