Direcció de persones

23 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció de persones

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a comandaments públics
Recurs

Aquest cas permet treballar amb profunditat l'aplicació de la teoria situacional del lideratge de Hersey-Blanchard.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a comandaments públics
Recurs

Aquest cas permet analitzar el lideratge i la direcció, detectar errors, diagnosticar i elaborar propostes i solucions a la situació plantejada.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a comandaments públics
Recurs

L'estudi d'aquest material et dotarà, com a comandament públic, de les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar la direcció de persones.

Guia de projecte o servei
Format
Material descarregable
Agrupació
Direcció de persones per a comandaments públics
Recurs

Les activitats d'autoaprenentage t'ajudaran a revisar, repassar i fixar els aspectes conceptuals de la direcció de persones

Exercicis
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a directius públics
Recurs

El cas mostra el procés de creació d'un equip i els seu primers moments. Et permetrà comprendre la complexitat dels procediments per seleccionar les persones, la necessitat d'anàlisi del procés de creació d'equips i els factors a tenir en compte.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a directius públics
Recurs

El cas mostra el procés de lideratge d'un equip ja format. Et permetrà analitzar l'equip a través de la teoria dels estils de direcció de Hersey-Blanchard i dels seus rols; decidir la forma més adequada de dirigir l'equip en el futur; preparar un equip per a una fase d'execució i dissenyar el procediment de comunicació més adequat.

Estudi de casos
Format
Material en línia
Agrupació
Direcció de persones per a directius públics
Recurs

L'estudi d'aquest material et dotarà, com a directiu, de les habilitats i els coneixements necessaris per desenvolupar la direcció de persones.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Direcció de persones per a directius públics
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. L’objectiu d’aquest manual és donar eines i recursos sobre intel·ligència emocional al personal de comandament executiu, operatiu i directiu per afrontar els problemes i assumir els reptes professionals que estiguin en les prioritats de cada un dels serveis municipals.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Elements emocionals en la direcció de persones
Recurs

En aquest recurs aprendreu com utilitzar la comunicació assertiva en la gestió per objectius i aspectes a considerar sobre la relació entre emocions i lideratge. Tot plegat cal tenir-ho present per a una millor relació amb la revisió de la planificació i les expectatives i també a l’hora de fer l’assignació i seguiment de l’activitat.
També hi trobareu pautes sobre les característiques d’una bona retroacció i les passes a seguir per donar-la.
El recurs presenta els coneixements bàsics, materials per ampliar-los i breus exercicis per contribuir a consolidar els aprenentatges.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Elements emocionals en la direcció de persones
Recurs

Aquest és un manual per als comandaments que han accedit recentment al seu lloc de treball, on hi trobaran una visió panoràmica de les principals funcions de comandament per tal de facilitar la identificació de les necessitats formatives i orientar-los per a la definició del seu itinerari formatiu.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Funcions i rols de la funció dels llocs de comandament
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Gestionar un equip requereix diverses habilitats, tant organitzatives com socials. En aquest manual es presenten les diferents estratègies i recursos que cal conèixer per tal de gestionar un equip de manera eficaç.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Habilitats directives: gestió d'equips
Recurs

En aquest recurs aprendreu algunes de les consideracions sobre els efectes que té el treball a distància en les persones de l’equip, l’impacte que hi hagi persones treballant en remot sobre l’equip de treball com a col·lectiu, l’impacte sobre la persona que supervisa i sobre quins estils de supervisió poden ser més útils en la gestió d’equips que treballen a distància.
El recurs presenta els coneixements bàsics, materials per ampliar i breus exercicis per contribuir a consolidar els aprenentatges.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Lideratge per al teletreball
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. En aquest manual, es revisen els conceptes de qualitat i de millora contínua, així com es recalca la importància de la millora contínua en les administracions locals, tant en els processos interns com en les vinculacions externes. També es presenten alguns mètodes i instruments per a la millora contínua. I, finalment, es centra en el rol del comandament pel que fa a la gestió dels processos de millora.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Qualitat en els equips de treball: mecanismes de millora contínua
Recurs

Manual de lectura per al participant del curs. Aquest manual vol oferir una metodologia fàcil i entenedora que permeti afrontar amb garanties els conflictes que es generen, en especial, en l’ambient laboral.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Resolució de conflictes a l'equip de treball
Recurs

Convocar i planificar una reunió, un cop es té clar que cal fer-ne una i haver fixat els objectius, comporta decidir qui convoca, qui assistirà i el lloc on es realitzarà. Així mateix, en un segon moment s’ha de preveure quins materials haurien de rebre els assistents i en quin moment es repartiran.
Cada reunió és única i irrepetible i l'èxit dependrà, en gran mesura: de la idoneïtat dels objectius que s'estableixin, del temps que s'hi destini i de les habilitats del facilitador i el líder per dirigir-la.
El recurs pretén ser una eina que acompanyi en la preparació idònia de les reunions.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Reunions
Recurs

Les dinàmiques de treball han evolucionat en els últims temps. Moltes organitzacions s'han vist obligades a implantar un model de teletreball i això, malgrat els seus avantatges, dificulta l'organització del treball.
És per això que resulta crucial aprendre a elaborar un informe post-reunió i realitzar el seguiment de les tasques i objectius acordats.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Reunions
Recurs

Les formacions o reunions virtuals requereixen d'uns coneixements bàsics dels docents i participants per afavorir la comunicació verbal a través de la càmera. En 2 minuts es destaquen els aspectes més importants a tenir en compte.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Reunions en línia
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostra els aspectes clau per poder conduir una reunió virtual satisfactòriament: què cal fer abans? que tenir en compte durant? què cal fer després? Diverses orientacions per a una major eficiència.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Reunions en línia
Recurs

Vídeo de 2 minuts on es mostra els aspectes claus a tenir en compte per aconseguir una reunió virtual exitosa: tecnologia, imatge, comunicació, actitud. Algunes pautes bàsiques que milloraran l'experiència.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Reunions en línia
Recurs

Per convocar una reunió virtual cal tenir en compte alguns factors que la faran més efectiva. En aquest vídeo, en menys de 2 minuts es presenten algunes recomenacions de com aconseguir-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Guia d'habilitats
Format
Audiovisual
Agrupació
Reunions en línia
Recurs

Una de les habilitats clau per liderar amb efectivitat, i per a una bona gestió del temps, és assignar les tasques de manera eficient i efectiva.
El recurs aporta continguts per aconseguir-ho i planteja algunes reflexions que poden ser-nos útils per millorar la nostra manera habitual d'assignació.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques de delegació
Resource new until
Nou
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques de delegació