Instruments de gestió de recursos humans i valoració de llocs de treball

Acció formativa

Instruments de gestió de recursos humans i valoració de llocs de treball

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessariament de l'ambit de RH i/o organització.
Preferiblement personal tècnic, subgrups A1/A2. En funció de la tipologia del municipi podrà participar personal dels subgrups C1/C2
Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
10,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

. Coneixement del marc legal i l'ús dels instruments de recursos humans vinculats a la plantilla i la relació de llocs de treball (RLLT).
. Procediment d'elaboració de la plantilla i de la RLLT del personal al servei de les administracions locals.
. Què és una valoració de llocs de treball?
. Objectius de la valoració i criteris a tenir en compte.
. Organització i preparació de la valoració.
. Factors i subfactors del sistema Diba i comparació amb altres sistemes.
. Aplicacions de la valoració amb especial referència a la política retributiva.
. Problemes i riscos de la valoració de llocs de treball i possibles solucions.

. Capacitar als i les assistents per poder realitzar una valoració de llocs, així com elaborar els instruments de RLLT i plantilla de manera correcta amb el rigor tècnic necessari.

Es combina l'exposició de continguts de coneixement amb la discusió i resolució de casos que exemplifiquen la seva aplicació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Planificació dels recursos humans