La coeducació: clau per a l’èxit educatiu

Acció formativa
La coeducació: clau per a l’èxit educatiu
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser tècnic o tècnica municipal d'educació
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 17 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc conceptual de la coeducació. Per què és important coeducar?
• Diagnòstic de la situació de la coeducació a l’àrea d’educació i a l’ajuntament. Per on comencem?
• Àmbits i línies d’intervenció.
• La comunicació i l’avaluació des de la perspectiva de gènere.
• Anàlisi de casos pràctics. Bones pràctiques i intercanvi d’experiències.

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu.
• Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l’educació formal i no formal.
• Oferir metodologies per a l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Exposicions teòriques amb activitats pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local