La coeducació: clau per a l’èxit educatiu

Acció formativa

La coeducació: clau per a l’èxit educatiu

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser tècnic o tècnica municipal d'educació
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
17
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc conceptual de la coeducació. Per què és important coeducar?Diagnòstic de la situació de la coeducació a l’àrea d’educació i a l’ajuntament. Per on comencem?Àmbits i línies d’intervenció.La comunicació i l’avaluació des de la perspectiva de gènere.Anàlisi de casos pràctics. Bones pràctiques i intercanvi d’experiències.

Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu.Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l’educació formal i no formal.Oferir metodologies per a l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Exposicions teòriques amb activitats pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local