L’acompanyament emocional en el treball amb les famílies a les escoles municipals d'educació especial

Acció formativa
L’acompanyament emocional en el treball amb les famílies a les escoles municipals d'educació especial
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser docent d’una escola municipal d’educació especial de la demarcació de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

Mòdul 1. Promoure el benestar amb acompanyament emocional:
• La promoció de la convivència al centre educatiu.
• Els conflictes i l’abordatge integral d’un cas.
• El lloc que ocupen les famílies en la promoció del benestar.
• El rol docent amb relació a les famílies: lloc, mirada, relació.

Mòdul 2. L’acompanyament des de l'escolta al moment emocional de les famílies:
• La complexitat emocional i les necessitats de les famílies.
• Els models d’abordatge del conflicte.
• Els equips de centre (abordatge del conflicte).
• El lloc que ocupen les famílies en la detecció de situacions d’alerta.

Mòdul 3. Acompanyament a la gestió emocional:
• El lideratge i la comunicació amb la comunitat educativa.
• La promoció del model socioemocional per a la resolució de conflictes.
• El lloc que ocupa l’equip docent en l’acompanyament a la gestió emocional.
• Comprensió les necessitats familiars: les fases de transició emocional.

Mòdul 4. La resposta integral al conflicte:
• La comprensió de la situació/cas i les fases per a la resposta.
• El lloc que ocupen les famílies en la resposta a un cas.
• Recursos per afavorir relacions de benestar amb les famílies.

• Promoure estratègies i pràctiques educatives de l’educació emocional en la mirada a la diversitat de models familiars.
• Revisar la resposta que dóna l’equip del centre als conflictes amb les famílies i l’alumnat en l’àmbit de la prevenció, detecció i actuació.
• Fomentar l’abordatge socioemocional en la resolució dels conflictes de la comunitat educativa.
• Reflexionar sobre el paper de les famílies en el benestar dels centres educatius.
• Incloure recursos per a l’acompanyament socioemocional a les famílies en situacions de complexitat emocional.

Hi haurà una part d’exposició dels continguts per part del docent i una part de realització d’activitats. S’utilitzarà la metodologia Interactiva i Vivencial: Metodologia VRT (Vivència – Reflexió – Transferència) on, a partir de la gamificació (dinàmiques i activitats) es presenten els diferents continguts teòrics oferint eines per a la reflexió i la transferència fora del context formatiu.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d’assistència/participació a aquells participants que hagin acreditat el 100% de les hores i realitzat les activitats.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal