Manteniment bàsic de les instal·lacions d’edificis (aprenentatge mòbil)

Acció formativa

Manteniment bàsic de les instal·lacions d’edificis (aprenentatge mòbil)

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
El curs es durà a terme amb l'aplicació SNACKSON mitjançant un dispositiu mòbil on es podran descarregar una APP a partir d'un enllaç que rebran per correu electrònic o en qualsevol ordinador a través del web https://web.snackson.com/#/El participant rebrà un correu electrònic previ a l'inici del curs amb un enllaç per activar el seu compte. Haurà d'establir una contrasenya i descarregar i accedir amb el seu e-mail i contrasenya.
Nombre de participants:
Mínim
100
Òptim
150
Màxim
250
Canal
En línia
Durada:
2,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
microaprenentatge
Col·lecció
Microcursos

Programa, avaluació i acreditació

1. Instal·lacions en els edificis:
1.1. Condicions mínimes de confort en els edificis. Instal·lacions principals en els edificis.
1.2. Normativa de referència associada a les instal·lacions dels edificis.
1.3. Classificació energètica dels edificis. Paràmetres i beneficis d’un pla de vigilància i manteniment preventiu.

2. Electricitat:

2.1. Principis físics associats als circuits elèctrics. Xarxa de subministrament elèctric.
2.2. Components bàsics de les instal·lacions elèctriques en els edificis.
2.3. Paràmetres de seguretat, ajust i confort. Tècniques de manteniment elèctric bàsic.
3. Aigua:
3.1. Principis físics associats als circuits d’aigua. Xarxa de subministrament d’aigua.
3.2. Components bàsics de les instal·lacions d’aigua en els edificis.
3.3. Paràmetres de seguretat, ajust i confort. Tècniques de manteniment bàsic.
4. Calefacció:
4.1. Principis físics associats als circuits de calefacció. 4.2. Components bàsics de les instal·lacions de calefacció.

4.3. Paràmetres de seguretat, ajust i confort. Tècniques de manteniment bàsic.
5. Climatització:
5.1. Principis físics associats als circuits de climatització.
5.2. Components bàsics de les instal·lacions de climatització.
5.3. Paràmetres de seguretat, ajust i confort. Tècniques de manteniment bàsic.

1. Identificar i ubicar la disposició de les instal·lacions més significatives que coexisteixen en un edifici.

2. Reconèixer i identificar els elements significatius que componen les instal·lacions dels edificis.
3. Conèixer els paràmetres bàsics de funcionament i manteniment preventiu de les instal·lacions.

Es tracta d’un itinerari microformatiu, amb micro-continguts en relació al manteniment d’instal.lacions per a conserges. Els continguts consten de material didàctic en petites píndoles, que es van alliberant de forma diària en els dispositius mòbils de cada alumne. Aquest material es presenta en esquemes, text i vídeos de curta durada. Si l'usuari té activades les notificacions en el seu telèfon, se l'informarà mitjançant una notificació push al moment que hi hagi nou contingut disponible.
Per a una adequada comprensió i assimilació dels continguts que componen el curs és convenient que l'alumne dediqui temps diàriament, realitzant d'aquesta forma un seguiment de la formació adequada, la qual cosa li permetrà un major aprofitament.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Oficis Serveis d'acció ciutadana Oficial instal·lacions esportives Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Oficial brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Oficis Serveis de desenvolupament territorial Operari/Peó brigada Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis
Subaltern Transversal Conserge equipament Manteniment i control d'instal·lacions i d'edificis