Neurociència a l'etapa infantil 0-3

Acció formativa
Neurociència a l'etapa infantil 0-3
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser educador/a d'una escola bressol municipal
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 20 | Màxim 25
Canal:
Videoformació + en línia
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 6,0 h | Treball en línia 4,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Introducció a la Neurociència: aprenentatge i plasticitat cerebral.
• Interacció entre la genètica i l’ambient.
• Factors de risc i factors protectors durant el desenvolupament.
• Com aprèn un infant?
• Etapes del desenvolupament del cervell:
. Desenvolupament prenatal i del nounat
. Desenvolupament cognitiu, sensorial i motor
. Desenvolupament del llenguatge
. Desenvolupament social i emocional
. Estrès i sobreestimulació.
• Autonomia i sobreprotecció: l’actitud i l’acompanyament de l’adult.
• Propostes d’aula basades en l’evidència: alimentació, moviment, emocions, estadis del son i organització de l’espai.
• Propostes educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

• Comprendre els conceptes principals provinents de la neurociència sobre la plasticitat cerebral i la seva relació amb l’aprenentatge dels infants dels 0 als 3 anys de vida.
• Conèixer les diferents etapes del maduració evolutiva que acompanyen el desenvolupament cognitiu, el sensorial, el motor, el socioemocional i el lingüístic.
• Identificar els principals factors de risc i els factors protectors durant els primers anys de vida.
• Desenvolupar estratègies i experiències d’aprenentatge que respectin el desenvolupament del cervell i les necessitats de l’infant.
• Obtenir fonamentació teòrica pel disseny de metodologies pedagògiques basades en l’evidència científica.
• Dotar d'eines educatives durant i després del confinament basades en la neurociència.

La metodologia d’aquest curs és totalment online, a través d’un entorn flexible, dinàmic i participatiu. S’organitza en sessions de videoconferències, així com activitats digitals asíncrones a través de l’aula virtual. A l’aula, s’oferirà a l’alumnat material multimèdia, lectures i recursos interactius.
A part dels continguts teòrics, es treballarà una part més pràctica a través d’activitats, resolució de casos i interacció entre els alumnes.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma.Es lliurarà un certificat d’aprofitament a aquells participants que hagin assistit al 100% de les hores del curs, realitzat les activitats i fet l’avaluació del curs a l’aplicatiu Gestforma.
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Planificació i programació de la docència