Planificació estratègica dels recursos humans: pla d’actuació en el procés de relleu generacional a la nostra organització

Acció formativa

Planificació estratègica dels recursos humans: pla d’actuació en el procés de relleu generacional a la nostra organització

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessàriament de l’àmbit de RH i/o organització i tenir coneixements específics en gestió de plantilla de personal (personal electe, directors/es de RH i personal tècnic de l’àmbit ).
Preferiblement personal tècnic (subgrups A1/A2).
Màxim 2 persones per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació
Durada:
3,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

1. L’anàlisi d'edats i la seva evolució: el mapa de jubilacions.
2. La identificació dels llocs clau del mapa previst de jubilacions. Criteris de decisió, procés d’avaluació i validació. La definició del perfil dels llocs clau.
3. Criteris rellevants per a la cobertura de les vacants per jubilació.
4. Full de ruta del procés de relleu generacional.

. Explicar als responsables i gestors de recursos humans un pla d’actuació per dur a terme un procés de relleu generacional.

Treball teòric i pràctic sobre els continguts bàsics.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Planificació dels recursos humans