Primers auxilis i cures de la salut dels alumnes d’Educació Especial, promoció i prevenció

Acció formativa

Primers auxilis i cures de la salut dels alumnes d’Educació Especial, promoció i prevenció

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser professor/a o de l'equip directiu de centres municipals d’educació especial
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

• MÒDUL 1. Via aèrea i RCP bàsica.
• MÒDUL 2. Epilèpsia i pèrdues de conciència.
• MÒDUL 3. Cures bàsiques: fractures, contusions, ferides, cremades, hemorràgies.
• MÒDUL 4. Alimentació: diabetis, botons gàstrics, intoleràncies i al·lèrgies alimentàries (xoc anafilàctic).
• MÒDUL 5. Farmaciola i desfibrilador automàtic extern (DEA).

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar: ennuegament, reanimació cardiopulmonar (RCP), crisis epilèptiques, cures bàsiques, primers auxilis, alimentació i diabetis, al·lèrgies.
• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Sessions teòrico-pràctiques amb casos clínics i pràctica en parelles, a partir d'una explicació teòrica inicial.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Habilitats docents a l'aula