Projectes comunitaris a les Escoles municipals de Música i de les Arts: del concepte a la praxi

Acció formativa

Projectes comunitaris a les Escoles municipals de Música i de les Arts: del concepte a la praxi

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser professor/a d'una escola municipal de música i centres de les arts. Adreçat a un Claustre que vol iniciar o que està iniciant un projecte de comunitat en una EMM, EMD o Centres de les Arts
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

1. Pràctica artística comunitària 2. Estructura de les classe2.1. Distribució del temps 2.2 Organització de l’espai3. Educació emocioal3.1. D’on partim 3.2. Educació i benestar emocional 3.3. Resolució de conflictes 3.4. Educar des de la consciència 3.5. Relacions personals 4. Gestió del grup 4.1. El silenci dins l’aula 4.2. Rols dins el grup 4.3. El lideratge del professorat

- Oferir idees clau per a estructurar, planificar i implementar projectes comunitaris amb les diferents arts, especialment teatre, música i dansa de forma competent. - Dotar de recursos didàctics que afavoreixin el procés d’ensenyament-aprenentatge d’una forma cooperativa, significativa i funcional.

A través de docents amb experiència en els continguts proposats es treballarà tant amb tot el grup com per grups. La formació serà activa (experienciar), reflexiva (el per què treballar d’una o altra manera) i propositiva (a partir de l’experiència)
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Planificació i programació de la docència