Projectes d'inversió (Avançat)

Acció formativa

Projectes d'inversió (Avançat)

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits
El grau d’especialització del curs fa necessari un coneixement previ suficient, teòric i pràctic, del mòdul de Projectes d’inversió i del càlcul de desviacions.Exclusivament entitats amb conveni Asgel, i ser usuaris del programari comptable cedit per la Diputació de Barcelona.
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
24
Màxim
24
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
10,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,0 h
Treball en línia
8,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

El sobrefinançament d'un projecte i el canvi de destinació del finançament.La modificació de consignacions i previsions.La utilitat de transferència de desviacions: transferir finançament entre projectes.Els ajustaments de projectes a final de l'exercici: presa de decisions.

Conèixer en profunditat l'operativa dels Projectes d'inversió i finançament afectat.Ser capaç d'aplicar-la i d'operar amb el mòdul de projectes del programari comptable.

Visualització de vídeos, realització de qüestionari, sessió de dubtes i qüestions i realització d' exercicis amb l’aplicació en bases de formació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Comptabilitat
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat