Què diuen del nostre municipi? Escolta activa a través de les xarxes socials

Acció formativa

Què diuen del nostre municipi? Escolta activa a través de les xarxes socials

Àmbit promotor de formació
Servei d'Agenda 2030 i Participació
Requisits
Màxim dos alumnes per ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
24
Canal
Presencial
Durada:
10,0 h
Presencial
10,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Coneixement de les xxss: facebook, twitter, instagram, linkedin, youtube… -Cerca de paraules claus i hasthags de xxss -Eines d’escolta activa-Anàlisis del nostre engagement -Anàlisi de sentiments -Resposta de crisi

La comunicació de l’Administració Pública cap a la ciutadania ha passat de ser unidireccional a bidireccional. Els ciutadans han trobat nous canals per expressar-se i ho fan a través de les xxss. Però, sabem exactament tot el que diuen de nosaltres? Com podem detectar els problemes i necessitats, i donar solucions, si no escoltem el que diuen? Adquirir eines i tècniques bàsiques per fer escolta activa a les xxss per poder donar resposta als ciutadans.

ONA les xarxes Socials: facebook. twitter, instagram, youtube, linkedin, etc... Eines digitals d’anàlisi i escolta de comunitats en les xxss. Descàrrega i anàlisis de les dades
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic participació ciutadana Programes de foment de la participació ciutadana
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic comunicació Programes de foment de la participació ciutadana