Acció formativa del BAF
Sistemes de protecció passiva contra incendis (PPCI) dels edificis
Àmbit promotor de la formació:
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits:
- Tècnics de protecció civil, enginyers i altre personal tècnic relacionat amb la materia dels ens locals.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació
Durada:
6.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   6.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 40
| Òptim  
100
| Màxim  
200
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Descriptor:
Objectius

• Formar als tècnics municipals sobre la necessitat d'exigir una correcta instal·lació, certificació i manteniment dels productes de protecció passiva que s'instal·lin en edificis o infraestructures.

* Donar a conèixer als tècnics municipals la Guia de manteniment i bones pràctiques dels sistemes de protecció passiva contra incendis així com la Instrucció tècnica SP-136 de Certificació de productes de PPCI.

Continguts
1. Conceptes bàsics: introducció a la PPCI, IT SP-136 i documents de referència (guies tècniques reconegudes per Bombers).
2. Reacció al foc.
3. Estructures portants: estructures metàl·liques, estructures de formigó, forjats mixtes de xapa col·laborant, estructures de fusta.
4. Sistemas sectorització: portes tallafocs, parets i falsos sostres, franges tallafocs, conductes de ventilació i extracció de fums, segellats de penetracions i comportes tallafocs i reixetes.
Metodologia d'impartició
Sessions magistrals intercalades amb parts pràctiques i d'interacció i debat amb l'alumnat.
Metodologia d'avaluació
Assistència i participació a les sessions.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de seguretat ciutadana Tècnic protecció civil Plans de protecció civil