Plans de protecció civil

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
- Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Videoformació
Durada
4 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre la normativa de protecció civil.
- Adquirir coneixements sobre la planificació civil a nivell autonòmic. Mapa de protecció civil i Plans autonòmics.
- Elaborar un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Semipresencial
Durada
60 h