Plans de protecció civil
Definició

Elaborar els plans d'emergència i protecció civil, avaluar els riscos i establir mesures preventives i de vigilància d'emergències d'origen natural, tecnològic i antròpic, garantint la seguretat de les persones i els bens. Coordinar i supervisar les tècniques, els equips intervinents i els recursos en situacions d'incendis urbans o forestals i d'emergències ordinàries, així com intervenir operativament en emergències provocades per esdeveniments o catàstrofes originades per riscos diversos.

La competencia implica ...
Normativa en matèria de protecció civil.
Plans d'emergències i protecció civil.
Avaluació de riscos i mesures preventives d'emergències d'origen divers (natural, tecnològic i antròpic).
Inspecció d'establiments, esdeveniments i instal·lacions per a la prevenció d'incendis i emergències.
Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals, urbans i industrials.
Activitats de control, mitigació i extinció dels agents causants de la situació d'emergència.
Manteniment i comprovació del funcionament dels mitjans emprats en la prevenció de riscos d'incendis i emergències (equips de protecció, vehicles d'emergències, etc.).
Accions de restitució de la normalitat en cas d'emergències.
Rehabilitació d'emergència de les zones o béns concernits.
Logística humanitària.
Intervenció operativa en activitats de salvament i rescat de persones.
Atenció sanitària i suport psicològic immediat de les persones afectades.

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Analitzar, comprendre i millorar la gestió i planificació de les emergències així com de la recuperació, amb una visió multidisciplinar i des del punt de vista de totes les parts actuants.
• Identificar i potenciar elements per millorar la resiliència.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
• Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Formar als tècnics municipals sobre la necessitat d'exigir una correcta instal·lació, certificació i manteniment dels productes de protecció passiva que s'instal·lin en edificis o infraestructures.

* Donar a conèixer als tècnics municipals la Guia de manteniment i bones pràctiques dels sistemes de protecció passiva contra incendis així com la Instrucció tècnica SP-136 de Certificació de productes de PPCI.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h