Plans de protecció civil

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Analitzar, comprendre i millorar la gestió i planificació de les emergències així com de la recuperació, amb una visió multidisciplinar i des del punt de vista de totes les parts actuants.
* Identificar i potenciar elements per millorar la resiliència.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
. Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
* Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Formar als tècnics municipals sobre la necessitat d'exigir una correcta instal·lació, certificació i manteniment dels productes de protecció passiva que s'instal·lin en edificis o infraestructures.

* Donar a conèixer als tècnics municipals la Guia de manteniment i bones pràctiques dels sistemes de protecció passiva contra incendis així com la Instrucció tècnica SP-136 de Certificació de productes de PPCI.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements sobre la normativa de protecció civil.
. Adquirir coneixements sobre la planificació civil a nivell autonòmic. Mapa de protecció civil i Plans autonòmics.
. Elaborar un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Canal
Presencial + en línia
Durada
60,0 h