Plans de protecció civil

4 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Prendre consciència de la importància de les emergències en el municipi.
. Fomentar el treball en grup, la cooperació, cohesió i interacció grupal en aquest àmbit.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre la normativa de protecció civil.
. Adquirir coneixements sobre la planificació civil a nivell autonòmic. Mapa de protecció civil i Plans autonòmics.
. Elaborar un Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM).

Presencial + en línia
Durada
60,0 h