Recurs formatiu
Guía para la agendas locales de paz y la cooperación descentralizada: Orientaciones para el fortalecimiento de las políticas locales de paz

Estudi que mostra les potencialitats de la cooperació descentralitzada per al disseny, implementació i enfortiment de les polítiques públiques de pau. L’objectiu és formular propostes i recomanacions per potenciar i millorar, així, les agendes locals de pau.

Tipus de recurs: Guia de projecte o servei
Format:
PDF
Promotor:
Direcció de Relacions Internacionals
Descriptor:
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic cooperació/relacions internacionals Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

Recursos relacionats