Cerca lliure

S'han trobat 1506 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Conèixer les xarxes socials més habituals
  Identificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socials
  Analitzar l’impacte de les diferents xarxes socials
  Establir quina és la meva presència online actual
  Elaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectades
  Conèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online

  En línia
  Durada
  2 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
  1.Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional
  2.Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbit
  professional
  3.Cercar informació en les diferents xarxes
  4.Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar

  Videoformació i en línia
  Durada
  10 h
 • Acció formativa

  • Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  • Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  • Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Videoformació amb aula virtual
  Durada
  12 h
 • Acció formativa

  Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Presencial
  Durada
  16 h
 • Acció formativa

  Objectiu general:
  -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.

  Objectius específics:

  - Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.
  - Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.
  - Definir estratègies de desenvolupament econòmic local.

  Videoformació
  Durada
  5 h
 • Acció formativa

  Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

  Videoformació
  Durada
  8 h