Cerca lliure

S'han trobat 1560 recursos i/o accions formatives
 • Acció formativa

  Ajudar a les persones a entendre el perquè del canvi.
  Reflexionar sobre la pròpia vivència del canvi.
  Generar consciència de patrons individuals en front el canvi.
  Donar eines que permetin al participant modificar algun aspecte relacionat amb la seva dificultat de conviure amb els canvis.

  Videoformació
  Durada
  6,0 h
 • Acció formativa

  ­Reflexionar sobre el tipus d’intervenció socioeducativa que realitzen els/les professionals dels serveis socials.­Donar eines ludificades d’intervenció.­Conèixer diferents tipus de joc i saber adaptar-los en cada moment.­Reflexionar sobre les addiccions a les pantalles i donar estratègies d’intervenció.­Crear un joc des de zero.

  Presencial
  Durada
  20,0 h
 • Acció formativa

  Objectiu general:
  . Conèixer el funcionament del programari lliure R i els mètodes i eines que es fan servir per baixar dades del web i extreure'n la informació desitjada.

  Objectius específics:
  . Estar familiaritzats amb les principals tecnologies per tractar la informació guardada al web.
  . Ser capaços de reconèixer diferents formats utilitzats per emmagatzemar informació.
  . Saber com extreure la informació donats aquests formats usant paquets d'R específics.

  Presencial
  Durada
  24,0 h
 • Acció formativa

  •Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
  •Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
  •Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
  •Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
  •Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
  •Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

  Presencial
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  •Incidir en la necessitat de treballar les xarxes socials com una part integral de la comunicació dels municipis.
  •Inserir les xarxes socials dins el pla de comunicació municipal.
  •Determinar a qui ens volem adreçar i quines modalitats són les més adients per assolir aquesta fita.
  •Segmentar destinataris i estratègies de comunicació en funció de les persones i sectors a què ens volem adreçar.
  •Detallar els pros i contres de les xarxes socials vinculades a institucions municipals.
  •Exposar quines xarxes són més adequades per a cada estratègia i utilitzar-les en conseqüència.

  Videoformació
  Durada
  4,0 h
 • Acció formativa

  - Conèixer les xarxes socials més habituals.
  - Identificar l’ús i les opcions de les diferents xarxes socials.
  - Analitzar l’impacte de les diferents xarxes socials.
  - Establir quina és la meva presència online actual.
  - Elaborar un Pla de Comunicació Digital segons les necessitats detectades.
  - Conèixer bones pràctiques per millorar la nota presència online.

  En línia
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
  1. Conèixer les principals xarxes socials i el seu ús professional.
  2. Identificar les utilitats de les principals xarxes socials i la seva aplicació en l'àmbit professional.
  3. Cercar informació en les diferents xarxes.
  4. Publicar en les diferents xarxes depenent del context i notícia a donar.

  Videoformació + en línia
  Durada
  10,0 h
 • Acció formativa

  • Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  • Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  • Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Presencial
  Durada
  16,0 h
 • Acció formativa

  •Dotar les biblioteques de recursos perquè defineixin la seva estratègia de continguts per a les xarxes socials (objectius, audiència, línia editorial, canals i calendari). Reflexionar sobre la importància dels continguts.
  •Crear un pla d'estratègia de continguts per a les xarxes socials.
  •Conèixer estratègies de màrqueting de continguts.

  Videoformació + en línia
  Durada
  12,0 h
 • Acció formativa

  Objectiu general:
  -Analitzar i debatre les dimensions i indicadors del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.
  Objectius específics:
  . Presentar indicadors associats a les diferents dimensions del desenvolupament econòmic local als municipis rurals.
  . Conèixer les principals eines de mesura del desenvolupament econòmic local a escala municipal.
  . Identificar els factors i debatre la “performance” del desenvolupament als municipis petits.

  Videoformació
  Durada
  2,0 h
 • Acció formativa

  . Reflexionar sobre fins a quin punt els plans de mobilitat urbana són una eina útil per als municipis per implementar polítiques públiques en matèria de mobilitat urbana.

  Videoformació
  Durada
  5,0 h
 • Acció formativa

  Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

  Videoformació
  Durada
  8,0 h