Cerca lliure

S'han trobat 1523 recursos i/o accions formatives
 • Recurs

  Eines gràfiques de l'Ms Word, tant les bàsiques de dibuix i imatges, com les que permeten inserir objectes externs (gràfics, organigrames i diagrames) a l'Ms Word.

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell I
 • Recurs

  Un dels grans reptes de tota organització és l’excel·lència en el tracte amb els seus clients i, en el cas de l’Administració Local, amb els ciutadans i ciutadanes. Cada cop s’estan dirigint més esforços en aquest sentit, prioritzant tots aquells serveis que mantenen un contacte directe amb la ciutadania.

  Manual
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Introducció a l'atenció a la ciutadania
 • Recurs

  En aquest manual, eminentment pràctic, trobaràs eines i tècniques interessants, conceptes inspiradors, guies en format àudio i alguns recursos més que constitueixen una manera senzilla de posar en pràctica el Mindfulness en el dia a dia professional.
  Com més ens autoconeguem, com més consciència posem en tot el que fem i com millor ens autoregulem emocionalment i conductualment, més benestar laboral (i personal) aconseguirem en el dia a dia.
  Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Mindfullness
 • Recurs

  Realitzar un conjunt d’accions amb un sol clic, mostrar uns registres resultat d’una consulta des d'un formulari, etc. són diferents accions sota el concepte de macro. En aquest tema es definirà el concepte, es detallarà la usabilitat i es treballaran diferents exemples d’aplicació.

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Access 2010. Nivell II
 • Recurs

  Aquest material et mostrarà com utilitzar les macros, és a dir, com automatitzar accions repetitives dins d'un mateix document.

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Word 2010. Nivell II
 • Recurs

  El material et mostrarà com treballar amb les macros (automatització d'accions) i com personalitzar-les a l'entorn (assignar botons, seqüència de tecles o barra de menús).

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
 • Recurs

  Aquest material ofereix un espai pràctic de reflexió i acció amb el qual fer aquest trajecte d’autoobservació, presa de consciència i transformació vers aquells aspectes relacionats amb l’entorn laboral que volem redefinir o reenfocar. És una proposta per sentir-nos cocreadors dels diferents ecosistemes relacional de les nostres vides.
  Autoria: Anna Soriano i Oliver / Jordi Muñoz i Jovell
  Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

  Manual
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Automotivació
 • Recurs

  El recurs et permetrà conèixer la metodologia d'avaluació per tal que sigui significativa (disseny, posta en marxa i ravaluació)i treure aprenentatges pràctics per a la seva implantació i millora.

  Guia de projecte o servei
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Avaluació de projectes
 • Recurs

  S'estudia els sistemes d’avaluació, analitzant les diferents perspectives i potenciant les habilitats i les competències necessàries per a l'articulació de sistemes d'avaluació de serveis públics.

  Guia de projecte o servei
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Avaluació de serveis
 • Recurs

  El document orienta davant de 10 qüestions clau a què s’enfronta el personal de les entitats locals en l’avaluació de les polítiques públiques: per què s’avalua, quin és l’objecte, qui fa l’avaluació, quina informació s’utilitza, quins efectes té, etc. A partir d’aquí es presenten 10 eines per avaluar: cost-eficàcia, cost-benefici, econòmica, estratègica ambiental, SROI, multicriteri, qualitativa, benchmàrquing, DAFO i de processos. També ofereix 10 experiències inspiradores d’escala local (cercles, de comparació, alineació, competitivitat estratègica, grup d’experts, indicadors...) Finalment, es tanca amb una sèrie de recomanacions, criteris metodològics i referències teòriques. Per aprofundir.
  Es parteix que les avaluacions han de ser tan senzilles i comprensibles com sigui possible, basar-se en eines i mètodes coneguts, i exigir pocs recursos en relació amb el pla, programa o projecte que s’avalua
  Autoria: Andreu Ulied i Marta Calvet
  Col·lecció: Guies metodològiques per a la planificació estratègica

  Guia de projecte o servei
  Format
  Material descarregable
  Agrupació
  Planificació estratègica territorial
 • Recurs

  Mostra com treballar amb l'eina de subtotals (càlculs de resum d'una base de dades). També t'ensenyarà a treballar les diferents funcions de bases de dades.

  Material d'autoaprenentatge
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Ofimàtica. Ms Excel 2010. Nivell II
 • Recurs

  El cas mostra el procés d'avaluació d'un programa municipal. Et permetrà definir l'objecte de l'avaluació, identificar variables, definir estratègies de control i articular sistemes d'indicadors de mesura.

  Estudi de casos
  Format
  Material en línia
  Agrupació
  Avaluació de serveis