La prevenció, detecció i actuació davant les violències sexuals a les EMMA

Acció formativa
La prevenció, detecció i actuació davant les violències sexuals a les EMMA
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
• Ser professorat, de l’equip directiu o personal d’una escola municipal de música o centre de les arts de la demarcació de Barcelona.
• Ser tècnic/a municipal d’educació.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 15 | Màxim 25
Canal:
Videoformació
Durada: 9,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 9,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Conceptualització i marc estructural de les violències sexuals.
• Estratègies per a la prevenció de les violències sexuals.
• La detecció, alertes per la seva identificació i indicadors de risc. Pautes per acompanyar en cas de revelació dels casos. Anàlisi de casos pràctics.
• Les cures, l’escolta activa i l’acompanyament a les persones afectades
• Els protocols, la seva dimensió comunitària i nou marc jurídic

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Es combinaran exposicions teòriques amb activitats pràctiques.
Assistència
Al final del curs, es sol·licitarà als participants que omplin l’enquesta d’avaluació que trobaran a l’aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d’assistència/participació a aquells participants que hagin assistit el 100% de les hores.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'igualtat de gènere