Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal

37 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2152.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2157.jpg

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2156.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2122.jpg

Aquest curs es desglossa en quatre mòduls que contenen els coneixements teòrics, exemples pràctics, gràfics il·lustratius, documents de referència i activitats que us permetran de forma senzilla, autònoma i flexible adquirir els coneixements bàsics sobre el càlcul de costos de les escoles bressol municipals.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2364.jpg

Aquesta Càpsula formativa estableix que saber comunicar-se ajustant el missatge al que cada família necessita és una de les claus per acompanyar-les.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 1 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2367.jpg

Aquesta Càpsula formativa es planteja per què ens cal tenir visió estratègica i com traspassar-la a un pla de retorn i a un pla individual d'accions i remarca la importància de l'alienació de totes les accions amb el Projecte educatiu de centre i les àrees de gestió per garantir un procés d'acollida i adaptació eficient i de qualitat.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 5 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2375.jpg

Aquesta Càpsula formativa identifica la informació que necessitem donar i rebre de les famílies i a les famílies. Parla sobre com desenvolupar el contingut de cada àrea i detectar les eines o recursos que ens manquen per poder satisfer les necessitats comunicatives.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 10 i s’adreça a les mestres d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2396.jpg

Aquesta Càpsula formativa destaca la necessitat i utilitat de la documentació com a eina per definir i millorar els objectius educatius i les activitats de l’escola bressol.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 13 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autors: Manel Güell Barceló, formador i consultor i Marta Balsach Rizo, directora d’escola bressol.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2368.jpg

Aquesta Càpsula formativa exposa el sentit de les emocions en els infants de 0 a 3 anys i la seva relació amb el seu benestar. Comenta algunes de les necessitats més importants en aquesta edat i dona un seguit d'idees i recursos per acompanyar l'expressió emocional i promoure el benestar dels infants.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 6 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autors: Miquel Àngel Alabart, psicopedagog, terapeuta i formador. ARAE. Mireia Batlle, mestra, psicomotricista i terapeuta.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2370.jpg

Aquesta Càpsula formativa parla de la importància i els beneficis del joc lliure i de com l'acompanyem en el marc de la família.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 8 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2365.jpg

Aquesta Càpsula formativa descriu la importància de programar a partir dels objectius i no de les accions i dissenyar estratègies i activitats que parteixin de les necessitats dels infants. Exposa el rol de l'educadora en les estratègies educatives i fa propostes educatives basades en les àrees de desenvolupament en educació infantil.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 3 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2369.jpg

Aquesta Càpsula formativa parla de la criança que dona valor als moments del dia a dia amb els fills per tal de crear una relació basada en el respecte i la confiança.
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 7 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Núria Ferrando i Arrufat, fisioterapeuta, psicomotricista i formadora d'equips de llars d'infants.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2395.jpg

Aquesta Càpsula formativa parla de com preparar un sistema organitzatiu que, en situacions de dificultats i incerteses, minimitzi els efectes en els infants i la organització que aquests fets pugui tenir. La proposta passa per treballar en tàndem o en casos d’escoles molt grans en equips de tres persones..
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 12 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2366.jpg

Aquesta Càpsula formativa descriu com atendre les emocions dels infants davant de la separació durant l'acollida a l'escola bressol. Estratègies per atendre les necessitats individuals. Proposa com fer l’adequació dels espais i els materials perquè siguin un element potenciador de l'acollida, el benestar i l'aprenentatge
Les Càpsules formatives d’Educació de la col·lecció #FormatACasa de la Gerència de Serveis d’Educació són vídeos de curta durada, entre 10 i 20 minuts, sobre una temàtica educativa específica d’actualitat. Aquesta càpsula formativa és la número 4 i s’adreça a les d’escoles bressol.
Autora: Clara Puigventós, consultora educativa i en gestió de serveis a les persones a la Baula.

Càpsules formatives en Educació. #Format a casa.
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2155.jpg

El manteniment dels centres educatius municipals és una de les competències de les regidories d’educació. En aquesta Guia s’exposen els conceptes fonamentals sobre el manteniment i la inversió de reposició que ha de conèixer un regidor/a d’educació.

Es desenvolupen conceptes relacionats amb el manteniment dels centres educatius com: quan hauria de començar, els costos econòmics del manteniment, les repercussions i els seus efectes, qui el fa, aspectes legals i normatius, aspectes competencials i finalitza amb 10 idees clau.

La col·lecció Guies de política educativa local ofereix uns materials breus de consulta sobre l’aplicació de les polítiques educatives en l’àmbit municipal

Autor: Joan Miró Bedós

Guies de política educativa local
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2400.jpg

Aquest Destil·lat aborda la relació entre els centres escolars i els serveis d’educació amb les famílies, analitza els principals problemes que sorgeixen en aquesta relació i en descriu els elements positius. L’autor apunta també diferents elements per a la reflexió, alhora que formula un seguit de propostes de millora com, per exemple, facilitar l’adaptació dels infants a l’Escola bressol i a P3, endegar projectes de “Famílies o mares enllaç” per als col·lectius amb més dificultats de comunicació en el marc escolar, o millorar el suport de l’ajuntament a les famílies en les diferents transicions.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 9 d’aquesta col·lecció.
Autor: Jordi Collet. Sociòleg, educador social, i professor titular de sociologia de l’educació a la Universitat de Vic. Punt 1: resultat del treball en grup realitzat en el marc de la Tarda de regidors d’educació: “La participació de les famílies a les escoles”

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar sobre el paper del mestre i quina és la nostra intervenció, basada en l'observació, l’acompanyament al ritme de cada infant, el respecte a tota la comunitat educativa, i el compromís.
• Reflexionar per veure si la pràctica educativa és coherent amb la imatge d’infant que es comparteix amb l’equip d’educadors/es.
• Aprofundir sobre la construcció, compartida amb tot l’equip, del projecte pedagògic de l’escola. Coneixement de diferents corrents pedagògiques, per tal de crear el saber de la professió i poder reflexionar sobre el que pot ser útil a la nostra realitat i el que no.
• Reflexionar sobre el concepte d’infant i sobre els diferents moments de la vida quotidiana a l’escola i com els comuniquem a la comunitat educativa.
• Transformar, si cal, els espais i materials (interiors i exteriors) a partir dels nous aprenentatges i, el més important, de les necessitats dels infants.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar un espai de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.
• Promoure l'intervanvi d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Reflexionar conjuntament sobre l’àmbit artístic i el seu paper a l’aula i l'escola d’educació especial municipal per potenciar l'aprenentatge de tots els alumnes.
• Vivenciar diverses pràctiques que orientin els docents de les escoles d’educació especial municipal a l'hora de planificar l'aprenentatge de les competències artístiques.
• Visualitzar els aprenentatges artístics com a instrument per potenciar en els alumnes dels centres d’educació especial municipals l’autodeterminació (habilitats d’autoregulació, d’autoconeixement, de presa de decisions, d’autonomia) i per possibilitar l’accés, l’elaboració i la comunicació de coneixements a aquests alumnes.
• Intercanviar experiències entre les escoles d’educació especial municipals i crear sinèrgies.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics sobre igualtat i feminismes. Marc teòric i normatiu de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.
• Identificar les causes i efectes dels estereotips sexistes i la seva incidència en l'àmbit de les EMPAS.
• Oferir metodologies per a l'anàlisi de la pràctica educativa a les EMPAS. Àmbits d'intervenció en la coeducació: currículum i programació, cultura de centre, tutoria i acompanyament, comunicació inclusiva.
• Conèixer bones pràctiques i repensar la pròpia pràctica coeducativa a l'escola

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes claus de l’educació emocional.
• Prendre consciència de la rellevància de l’educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la funció docent (competències docents).
• Entrenar habilitats personals i socioemocionals que afavoreixin la gestió emocional en diferents àmbits i situacions de la realitat docent.
• Desenvolupar estratègies per facilitar la salut integral en el benestar docent.
• Incloure la mirada sistèmica en el procés d’acompanyament a l’alumnat i a les famílies.
• Conèixer estratègies i pràctiques educatives que afavoreixin el benestar a l’aula, al claustre i la relació amb les famílies.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Descobrir elements claus de l’educació emocional al servei de la formació de persones adultes.
• Donar rellevància a l’educació socioemocional per al desenvolupament saludable de la convivència de centre.
• Entrenar habilitats personals i socioemocionals que afavoreixin la gestió emocional en diferents àmbits i situacions de la realitat docent.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure el rol preventiu i de detecció de les EMMA davant l’abús sexual i l’assetjament.
• Conèixer els continguts dels protocols, els àmbits diferenciats de la prevenció, detecció i pautes d’intervenció.
• Acompanyar a les escoles en l’elaboració dels seus propis protocols.
• Dotar d’eines pràctiques a les persones que formaran part de la comissió de seguiment dels protocols.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la relació entre observació, interpretació i documentació en la pedagogia de l’escolta.
• Analitzar i interpretar d’experiències recollides amb infants de 0 a 3 anys.
• Valorar la pràctica de l’observació i la documentació pedagògiques com a eina de recerca permanent i d’innovació educativa.
• Aplicar els coneixements teòrics del curs en una pràctica basada en l’observació i documentació elaborada en grup.

Canal
Presencial + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar les causes estructurals de les violències sexuals i la dimensió de la problemàtica.
• Conèixer què és i com detectar l’abús sexual i l’assetjament. Factors de risc i indicadors per a la seva detecció.
• Saber escoltar, informar i acompanyar a les persones afectades evitant la victimització secundària.
• Dotar d’eines i pautes per a la prevenció i actuació davant les situacions d’abús sexual i assetjament.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Apropar la dimensió integral de la sexualitat des d’una perspectiva no capacitista i el seu abordatge.
• Explorar les posicions de les que partim com a professionals per acompanyar en aquest àmbit.
• Explorar mites i realitats al voltant de les sexualitats en persones amb diversitat funcional.
• Incorporar el model dels Drets Sexuals i Reproductius com a paradigma en l’abordatge de la sexualitat en la intervenció professional.
• Reflexionar entorn a les manifestacions de violències masclistes i mecanismes de prevenció, detecció, actuació i recuperació.
• Dissenyar bones pràctiques al centre d’educació especial per a l’acompanyament de la sexualitat: dins i fora de l’aula.
• Debatre i discutir sobre demandes específiques en el dia a dia al centre d’educació especial.
• Traçar eines per acompanyar les famílies.
• Intercanviar coneixements, bones pràctiques i crear xarxa entre els professionals i centres que hi participin.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure estratègies i pràctiques educatives de l’educació emocional en la mirada a la diversitat de models familiars.
• Revisar la resposta que dóna l’equip del centre als conflictes amb les famílies i l’alumnat en l’àmbit de la prevenció, detecció i actuació.
• Fomentar l’abordatge socioemocional en la resolució dels conflictes de la comunitat educativa.
• Reflexionar sobre el paper de les famílies en el benestar dels centres educatius.
• Incloure recursos per a l’acompanyament socioemocional a les famílies en situacions de complexitat emocional.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i actuar en situacions d’emergència en l’àmbit escolar: ennuegament, reanimació cardiopulmonar (RCP), crisis epilèptiques, cures bàsiques, primers auxilis, alimentació i diabetis, al·lèrgies.
• Tenir eines i recursos per respondre davant d’una urgència sanitària amb l’alumnat de l’escola i material necessari de farmaciola.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements en les matèries pròpies de la direcció i gestió d'una escola bressol municipal.
• Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l'exercici de la gestió en l'entorn d'escola bressol municipal.

Canal
Presencial
Durada
72,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar elements conceptuals dels coneixements en les matèries pròpies de la disciplina de la direcció i de la gestió, i eines especifiques de gestió i direcció d’escola bressol.
• Desenvolupar les capacitats personals i les habilitats directives adequades a l’exercici de la gestió en l’entorn d’escola bressol municipal.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
67,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques i, en especial, de l’etapa 0-3.
• Desenvolupar una mirada sobre l’infant i les famílies basada en els vincles.
• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir en el coneixement de la realitat familiar i les seves dinàmiques, i en especial de l'etapa 0-3.
• Desenvolupar una mirada holística i sistèmica sobre l'infant i les famílies.
• Adquirir eines i recursos per a la comunicació i la participació de les famílies en la tasca educativa, tant presencialment, com a distància.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma presencial.
• Facilitar un espai presencial de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi presencial d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de diferents metodologies que permetin presencialment la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Identificar l’estat de la comunicació del nostre centre.
• Detectar la proposta de valor central de la comunicació del centre.
• Apuntar el públic o públics objectius de la nostra oferta formativa.
• Identificar els passos que fan els alumnes fins que es matriculen i detectar àrees de millora i incidència comunicativa.
• Definir els elements centrals de la història (relat) que volem explicar als futurs alumnes, perquè ens triïn com el seu centre formatiu (Storytelling i Storydoing).
• Apuntar els canals comunicatius i definir una estratègia específica per cada un d’ells.
• Identificar la nostra marca comunicativa i el nostre lema.
• Definir les fases comunicatives d’acord amb el nostre relat.
• Establir objectius assolibles, mesurables i que es puguin dur a terme a temps.
• Definir els indicadors clau de rendiment.
• Apuntar una rendibilitat de la inversió en la comunicació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h