Seminari de formació d'educació

Acció formativa
Seminari de formació d'educació
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
Ser un professional (personal tècnic o professorat) de l'àmbit educatiu local de la província de Barcelona
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 30 | Màxim 100
Canal:
Presencial
Durada: 5,0 h | Presencial 5,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
seminari

Programa, avaluació i acreditació

• Els seminaris de formació d'educació constitueixen un seguit de trobades presencials per a tècnics municipals d'educació i professorat de centres educatius municipals (bressol, música i arts, adults i educació especial).
• Cada seminari de formació, es centra en un tema concret d'actualitat i s'adreça també a un dels destinataris anteriors (tècnics o docents municipals).
• Els seminaris de formació d'educació poden tenir diferents formats presencials i durades en funció dels objectius a assolir, les temàtiques a abordar i el públic al qual s'adrecin.

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma presencial.
• Facilitar un espai presencial de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi presencial d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de diferents metodologies que permetin presencialment la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Els seminaris de formació són xerrades presencials impartides per experts i docents sobre una temàtica específica d'actualitat i amb la participació dels assistents.
En alguns seminaris es poden realitzar grups de debat o intercanvi d'opinions i experiències.
Assistència
Al final del seminari de formació d'educació, es sol·licitarà als participants que omplin l'enquesta d'avaluació que trobaran a l'aplicatiu Gestforma. Es lliurarà un faig constar d'assistència equivalent les hores de durada del seminari a aquells participants que hagin assistit al 100% de les hores.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local