Desenvolupament de l'educació local

18 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2401.jpg

Aquest Destil·lat exposa deu aspectes que cal tenir en compte quan es dissenyen accions d’orientació: motivació, fortaleses de l’alumnat, la importància de les activitats, objectius clars, eines i recursos, avaluació, col·laboració entre professionals, un bon disseny, materials i la participació.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 10 d’aquesta col·lecció.
Autor: Màrius Martínez Muñoz, Professor titular d’Orientació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2154.jpg

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2402.jpg

Aquest Destil·lat exposa com l’absentisme escolar, entès com l’absència reiterada d’un alumne o una alumna a l’escola, és una vulneració extrema del dret a l’educació i com la prevenció de l’absentisme i de l’abandonament educatiu és clau per a la millora de l’èxit i per augmentar les oportunitats educatives d’infants i joves i per reduir el risc de reproducció de la pobresa i la desigualtat social. A continuació estableix el treball en xarxa de tots els agents educatius del territori com un factor clau. I, finalment, defineix una sèrie de recursos, estratègies i projectes per prevenir i reduir l’absentisme i l’abandonament escolar.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 11 d’aquesta col·lecció.
Autora: Maribel Garcia Gracia, Professora de Sociologia a la UAB i investigadora del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) del Departament de Sociologia de la UAB.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2403.jpg

Aquest Destil·lat estableix les bases de la planificació educativa per a l’equitat i com la planificació educativa pot ajudar a pal·liar o, per contra, empitjorar la situació de la segregació escolar al municipi. Finalment, analitza les polítiques locals d’escolarització de 0-3 anys per garantir l’educació en igualtat d’oportunitats.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 12 d’aquesta col·lecció.
Autors:Xavier Bonal, Professor del Departament de Sociologia de la UAB,Enric Saurí, Professor del Departament de Sociologia de la UAB i professor col·laborador de la UOC

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2404.jpg

Aquest Destil·lat posa en valor el paper dels municipis com a autoritat educativa dins del Servei d’Educació de Catalunya. Partint de la premissa que totes i cadascuna de les persones tenim dret a l’educació, i que l’Estat té el deure de garantir aquest dret, amb qualitat, equitat i eficiència, l’autor fa un breu repàs històric de la xarxa pública d’ensenyament. En l’actualitat, els ajuntaments han passat de ser una mera central de serveis educatius o paraeducatius a protagonitzar-ne un -cert- lideratge. L’autor en fa una anàlisi i proposa un seguit d’àmbits en què els ajuntaments poden avançar amb l’objectiu d’esdevenir autoritats educatives efectives i eficients.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 13 d’aquesta col·lecció.
Autor: Josep Bargalló Valls. Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i màster en estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes per la Universitat Rovira i Virgili.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2398.jpg

Aquest Destil·lat estableix que repensar l’educació avui és una responsabilitat institucional que l’administració dels estats complexos ha assumit com a pròpia, en tots els espais de participació ciutadana. Descriu que qualitat i equitat són dues línies estratègiques que sustenten la innovació i donen els valors de referència per crear experiències locals, xarxes d’interessos comuns, i tarannà social compromès amb la renovació de processos i la millora dels resultats en un territori. Exposa un conjunt d’idees clau vers la innovació en educació i conclou, per una banda, que les bones pràctiques que assoleixen els objectius específics de millora en un territori requereixen necessàriament l’adaptació de recursos i processos per a la seva transferibilitat. I per altra banda, que la innovació no pot ser un model tancat d’actuació predefinida, sinó un espai compartit per elaboració de propostes vers horitzons dinàmics que facin possible un món millor per a tothom.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 3 d’aquesta col·lecció.
Neus Lorenzo, professora a la UAB i cofundadora de la Transformation Society, entitat especialitzada en formació, comunicació i anàlisis de realitats complexes.

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2152.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2157.jpg

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2156.jpg

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Mirades d’Educació
Tipus de recurs
Ponència
Format
Vídeo
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2144.jpg

El recurs està format per tres mòduls que aporten mirades i eines diferents sobre alguns aspectes clau, ara mateix, en les aules amb adolescents i joves.
El primer mòdul situa la importància de dos elements cabdals en el procés d’ensenyament i aprenentatge: la motivació i l’autoestima, i reflexiona sobre el paper de lideratge del formador en la consecució d'aquests dos elements entre els seus alumnes.
El segon mòdul gira al voltant de com les eines digitals ens ajuden a gestionar, interactuar, accedir a la informació i comunicar i com, per tant, donen suport als processos d’ensenyament i aprenentatge.
El tercer mòdul ens apropa a com el consum de substàncies, que està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència, afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. En finalitzar el mòdul s'ofereixen una sèrie d'eines i recursos per poder abordar aquesta problemàtica.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2135.jpg

Aquest recurs d’autoaprenentatge té com a objectiu aproximar la base teòrica, les eines i les estratègies als orientadors i professionals municipals que s’inicien en les tasques d’acompanyament i suport als joves durant els períodes de tria de la continuïtat formativa.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.
• Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l'educació formal i no formal.
• Oferir metodologies per l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu.
• Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l’educació formal i no formal.
• Oferir metodologies per a l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.
• Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Situar l’aparició dels EEL en el context socioeconòmic.
• Entendre els reptes i les oportunitats dels EEL.
• Conèixer qui forma part d’un EEL: els actors de la xarxa.
• Saber quina estructura caracteritza un EEL: de la verticalitat a la horitzontalitat.
• Entendre com es gestionen les relacions: confiança i deliberació.
• Conèixer com es lideren els EEL: el model distributiu.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Sensibilitzar sobre la rellevància de desenvolupar polítiques locals d’orientació educativa per donar suport a les trajectòries i transicions educatives emmarcades en una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur i de promoció de la formació al llarg de la vida.
• Fomentar el disseny de serveis i recursos d’orientació educativa en el marc d’una estratègia local conjunta d’orientació, en coordinació amb els diversos actors del territori.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma presencial.
• Facilitar un espai presencial de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi presencial d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de diferents metodologies que permetin presencialment la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h