Seminari de formació en línia d’educació

Acció formativa
Seminari de formació en línia d’educació
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits:
No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 30 | Màxim 100
Canal:
Videoformació
Durada: 5,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 5,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Seminari

Programa, avaluació i acreditació

Els seminaris online de formació d'educació constitueixen un seguit de trobades virtuals per a tècnics municipals d'educació i docents de centres educatius municipals (bressol, música i arts, adults i educació especial).
Cada seminari de formació online, es centra en un tema concret d'actualitat i s'adreça també a un dels destinataris anteriors (tècnics o docents municipals).
Els seminaris de formació online d'educació poden tenir diferents formats online i durades en funció dels objectius a assolir, les temàtiques a abordar i el públic al qual s'adrecin.

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Els seminaris online de formació són xerrades online impartides per experts i docents sobre una temàtica específica d'actualitat i amb la participació dels assistents.
En alguns seminaris es poden realitzar grups de debat o intercanvi d'opinions i experiències.
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local