Cuina

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Programar menús adequats per als usuaris en funció de les seves necessitats i patologies (dietes especials, malalties cròniques) i de les pràctiques higièniques correctes en les elaboracions per a garantir la seguretat alimentària.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d’aliments a l’última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball. - Reconèixer les pràctiques inadequades que poden afectar a la salut de les persones destinatàries dels aliments preparats.

Presencial
Durada
10,0 h