Cuina

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els riscos associats als aliments, equips i estris de treball i pràctiques de treball.

- Conèixer com controlar aquests riscos avançant-se a la seva ocurrència.
- Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d'aliments a l'última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball.
- Reconèixer les pràctiques inadequades que poden afectar a la salut de les persones destinatàries dels aliments preparats.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els riscos associats als aliments, equips i estris de treball i pràctiques de treball.
- Conèixer com controlar aquests riscos avançant-se a la seva ocurrència.
- Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d'aliments a l'última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball.
- Reconèixer les pràctiques inadequades que poden afectar a la salut de les persones destinatàries dels aliments preparats.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els riscos associats als aliments, equips, estris i pràctiques de treball.
Conèixer com controlar aquests riscos avançant-se a la seva ocurrència.
Reconèixer els comportaments adequats en el personal que participa com a manipulador/a d'aliments a l'última etapa del cicle de la cadena alimentària resolent les situacions concretes que es presenten en el seu lloc de treball.
Desenvolupar i mantenir un sistema d'autocontrols específic per a l'establiment.
Realitzar una supervisió efectiva dels manipuladors d'aliments per verificar les pràctiques.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h