Desenvolupament de l'educació local

21 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

Aquest Destil·lat estableix el que s’entén per èxit educatiu, fracàs escolar i abandonament escolar prematur (AEP). Exposa els principals indicadors pel cas de Catalunya, els factors explicatius de l’AEP i el marc de les intervencions davant l’AEP.
Descriu els principals reptes per fer front a l’AEP i, finalment, proposa un conjunt de polítiques i programes municipals per combatre l’AEP.

La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.

Autora: Aina Tarabini

Agrupació
Abandonament escolar
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Fernando Hernández. Es tracta d’una invitació a viatjar per algunes de les possibilitats, els desafiaments i les tensions que es fan presents en les relacions entre les arts i l'educació. I com que es tracta d'un viatge, el ponent apunta, amb un pensament de Marina Garcés, el territori que exploraràs: «Ens preparem per iniciar el viatge per la incertesa preparats per relacionar-nos amb el no-saber, per trepitjar i desplaçar els límits»

La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació artística
Recurs

Aquest Destil·lat proposa un decàleg amb els aspectes clau en la formació de persones adultes al territori. La generació d’oportunitats, els grups específics, el context comunitari i territorial, les iniciatives formatives i de participació, el lideratge públic, la participació i col·laboració, les metodologies i recursos, els participants, la planificació i les oportunitats i les dades i indicadors, són els deu punts necessaris per endegar un debat que condueixi a la formulació de propostes i decisions en l’agenda política pel que fa a la formació de les persones adultes.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual.
Autoria: Màrius Martínez

Agrupació
Educació d'adults
Recurs

Aquest Mirades presenta la ponència impartida per Joan Manuel del Pozo i el diàleg posterior amb Mònica Nadal.
A la primera part, Joan Manuel del Pozo reflexiona sobre les actuals dimensions de canvi en l’educació -de l’escola transmissora de coneixements als entorns d’aprenentatge-, l’aprenentatge dins i fora l’escola i al llarg i ample de la vida, quins són els aprenentatges necessaris al segle XXI -valors, canvi social i reptes globals-, l’educació i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la necessitat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom i el valor de la proximitat –l’aportació de l’àmbit local per millorar l’educació-.
A la segona part, en Joan Manuel del Pozo i na Mònica Nadal dialoguen sobre la situació actual en termes de cohesió social, igualtat d’oportunitats educatives i equitat, quins són els eixos del canvi -connexió d’actors, temps, espais, aprenentatges i protagonistes, com abordar els reptes específics del nostre sistema educatiu -segregació, abandonament escolar prematur- i com garantir més i millors oportunitats educatives a l’entorn local.
La col·lecció Mirades d’Educació recull, en format audiovisual, les ponències, xerrades, debats i accions formatives que tenen lloc en el decurs de diferents activitats i trobades de la Gerència de Serveis d’Educació.

Agrupació
Educació inclusiva
Recurs

El recurs està format per tres mòduls que aporten mirades i eines diferents sobre alguns aspectes clau, ara mateix, en les aules amb adolescents i joves.
El primer mòdul situa la importància de dos elements cabdals en el procés d’ensenyament i aprenentatge: la motivació i l’autoestima, i reflexiona sobre el paper de lideratge del formador en la consecució d'aquests dos elements entre els seus alumnes.
El segon mòdul gira al voltant de com les eines digitals ens ajuden a gestionar, interactuar, accedir a la informació i comunicar i com, per tant, donen suport als processos d’ensenyament i aprenentatge.
El tercer mòdul ens apropa a com el consum de substàncies, que està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència, afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. En finalitzar el mòdul s'ofereixen una sèrie d'eines i recursos per poder abordar aquesta problemàtica.

Agrupació
Eines i recursos per al treball a l'aula
Recurs

Aquest recurs d’autoaprenentatge té com a objectiu aproximar la base teòrica, les eines i les estratègies als orientadors i professionals municipals que s’inicien en les tasques d’acompanyament i suport als joves durant els períodes de tria de la continuïtat formativa.

Agrupació
Orientació educativa i professional
Acció formativa

Facilitar un espai de reflexió i aprofundiment sobre temes d’actualitat vinculats a les polítiques educatives locals.Facilitar un espai de trobada i intercanvi de coneixements i experiències professionals en l’àmbit educatiu local.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai virtual de reflexió i aprofundiment sobre temes d’actualitat vinculats a les polítiques educatives locals.•Facilitar un espai virtual de trobada i intercanvi de coneixements i experiències professionals en l’àmbit educatiu local.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Situar la prevenció de l’absentisme i la reducció de l’abandonament escolar com a elements clau per a la millora de l'equitat.Promocionar l’articulació del treball en xarxa interdisciplinari i intersectorial entre els centres educatius, els serveis socials, les famílies i altres agents sòcio-educatius en el territori.Identificar formes de treball intersectorials i integrades que afavoreixin la prevenció i reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar.Identificar estratègies i projectes específics conduents a la prevenció i la reducció de l’absentisme i l’abandonament escolar.

Videoformació amb aula virtual
Durada
14,0 h
Acció formativa

-Identificar les necessitats, barreres i oportunitats en el treball educatiu amb les famílies en el municipi, especialment en les transicions educatives. -Visualitzar estratègies pel treball en situacions de major vulnerabilitat educativa.-Reconèixer els trets diferenciadors de la implicació de les famílies segons les etapes de la trajectòria educativa dels infants i joves.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Generar un espai exploratori que permeti compartir i exposar experiències - Establir criteris comuns de treball- Endreçar i construir coneixement - Identificar necessitats i punts comuns en les necessitats- Compartir resultats i metodologies de treball- Identificar bones pràctiques

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Endreçar i construir coneixement.Establir criteris comuns de treball.Identificar necessitats i punts comuns en les necessitats.Compartir resultats i metodologies de treball en un entorn online.Generar un espai online que exploratori que permeti compartir i exposar experiències.

Videoformació amb aula virtual
Durada
18,0 h
Acció formativa

1. Comprendre i integrar el marc de d’Educació 3602. Reflexionar sobre possibilitats i reptes d’Educació 360 en el món local

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Facilitar un espai de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.Promoure l'intervanvi d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.•Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.•Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.•Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

•Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.•Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l'educació formal i no formal.•Oferir metodologies per l'anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.•Establir un pla de treball per la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer el marc teòric de la coeducació i la perspectiva de gènere en l’àmbit educatiu.Identificar les desigualtats de gènere i la reproducció dels estereotips sexistes en l’educació formal i no formal.Oferir metodologies per a l’anàlisi de la situació i la proposta de bones pràctiques.Establir un pla de treball per a la implementació de projectes coeducatius a la comunitat educativa.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

-De què parlem quan parlem d’innovació?-Elements bàsics en els processos i fases del canvi de la innovació educativa-Aprenentatge cooperatiu: treball i metodologies en el marc de les xarxes-Transferir els coneixements apresos a la realitat local pròpia

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

-Sensibilitzar sobre la rellevància de desenvolupar polítiques locals d’orientació educativa per donar suport a les trajectòries i transicions educatives emmarcades en una estratègia de lluita contra l’abandonament escolar prematur i de promoció de la formació al llarg de la vida.-Fomentar el disseny de serveis i recursos d’orientació educativa en el marc d’una estratègia local conjunta d’orientació, en coordinació amb els diversos actors del territori.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.•Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.•Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.•Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h