Jornades d'educació

Acció formativa

Jornades d'educació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
150
Màxim
300
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
jornada

Programa, avaluació i acreditació

- Les Jornades d'educació constitueixen un seguit de trobades per a professionals, electes, acadèmics i investigadors vinculats a les polítiques locals d'educació.- Cada Jornada es centra en un tema concret de l'àmbit de l'educació en el món local.- Les Jornades poden tenir diferents formats i durades en funció dels objectius a assolir, les temàtiques a abordar i el públic al qual s'adrecin.

Facilitar un espai de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.Promoure l'intervanvi d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu.

Les Jornades poden emprar diferents metodologies en funció del contingut a tractar i els objectius a assolir: ponències, debats, taules rodones, presentacions d'experiències...
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local