Seminari de formació en línia d’educació

Acció formativa

Seminari de formació en línia d’educació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
No s'exigeixen requisits per cursar l'acció formativa.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
30
Màxim
100
Canal
Videoformació
Durada:
5,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
5,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Seminari

Programa, avaluació i acreditació

Els seminaris online de formació d'educació constitueixen un seguit de trobades virtuals per a tècnics municipals d'educació i docents de centres educatius municipals (bressol, música i arts, adults i educació especial).Cada seminari de formació online, es centra en un tema concret d'actualitat i s'adreça també a un dels destinataris anteriors (tècnics o docents municipals).Els seminaris de formació online d'educació poden tenir diferents formats online i durades en funció dels objectius a assolir, les temàtiques a abordar i el públic al qual s'adrecin.

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit educatiu.• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Els seminaris online de formació són xerrades online impartides per experts i docents sobre una temàtica específica d'actualitat i amb la participació dels assistents.En alguns seminaris es poden realitzar grups de debat o intercanvi d'opinions i experiències.
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Professor escola Organització i gestió de centres docents de titularitat municipal
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Desenvolupament de l'educació local