Acció formativa del BAF
Gestió de les subvencions - Pràctic
Àmbit promotor de la formació:
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Requisits:
- Personal d'ens menors de 30000 hab amb conveni ASGEL que disposin o vulguin disposar del programa de Gestió de subvencions.
- Haver cursat prèviament el curs Gestió de les Subvencions-Teòric.
- Imprescindible càmera web i micròfon.
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
curs
Canal:
Videoformació + en línia
Durada:
30.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   8.00 h
| Treball en línia   22.00 h
Nombre de participants:
Mínim 15
| Òptim  
25
| Màxim  
30
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Temàtica:
Descriptor:
Objectius

Conèixer i operar amb el programa de subvencions, per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Continguts
• Parametrització de Sicalwin.
• Taules bàsiques i gestió de tercers.
• Bases reguladores i convocatòries.
• Sol·licituds i concessions.
• Justificants, pagaments, devolucions i reintegraments.
• Anul·lacions.
• Consultes i comunicació a la BDNS.
Metodologia d'impartició
.•Visualització de vídeos.
•Consulta de documentació.
•Resolució d’exercicis dintre de programari.
•Videoconferències amb el docent per resoldre dubtes.
Metodologia d'avaluació
Serà obligatori realitzar un % dels exercicis amb el programa de cada Bloc.
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Interventor Gestió de les subvencions
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Gestió de les subvencions
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de les subvencions
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de les subvencions
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic contractació/compres Gestió de les subvencions
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Gestió de les subvencions
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Gestió de les subvencions