Gestió dels museus locals

9 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre a analitzar i gestionar les dades en l´ús de les tècniques de marketing digital per a una millor comunicació i difusió dels continguts i activitats dels museus.
• Millorar la comunicació dels museus amb els seus públics.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer els tipus de contractes segons la normativa vigent.
▪Aprendre els conceptes bàsics i procediment de les licitacions per a serveis reiterats habituals en els museus.
▪Promoure les bones pràctiques en tots els processos de gestió i contractació.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Conèixer materials expositius ecosostenibles.
▪Aprendre a dissenyar mòduls reutilitzables.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir un espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement, d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les interseccions existents entre els diferents àmbits.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Canal
Presencial
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir un espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement,
d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les
interseccions existents entre els diferents àmbits. Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i
les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

▪Rellegir les col·leccions existents en clau de gènere.
▪Programar la recerca i adquisició de fons per garantir una memòria representativa i plural pel que fa al gènere.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer un protocol a seguir per l'elaboració d'un pla de conservació preventiva.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la memòria democràtica: marc normatiu, interlocutors, els programes MD Generalitat, Diputació, Estat..., gestió d’espais MD i xarxes existents, on obtenir recursos (subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc

Canal
Presencial
Durada
9,0 h