Gestió dels museus locals

11 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Aprendre a analitzar i gestionar les dades en l´ús de les tècniques de marketing digital per a una millor comunicació i difusió dels continguts i activitats dels museus.
• Millorar la comunicació dels museus amb els seus públics.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Oferir espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement, d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les interseccions existents entre els diferents àmbits.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir un marc d’interconnexió amb altres àrees de coneixement, d’actuació o de creació, no estricament museístiques, i posar de relleu possibles interseccions.
Eixamplar la mirada i reflexionar sobre el sentit dels objectius i les pràctiques que es porten a terme des de les institucions patrimonials.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Aportar informació teòrica i pràctica sobre la gestió del moviment dels béns patrimonials.
•Analitzar la importància d’establir protocols i procediments d’actuació en el moviment de col·leccions.
•Valorar els estàndars bàsics de les condicions de préstec de éns patrimonials.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer un protocol a seguir per l'elaboració d'un pla de conservació preventiva.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Saber planificar de manera estratègica la comunicació digital del museu (difusió de col·leccions, activitats i notícies).

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer noves metodologies d’avaluació d’activitats educatives.
• Proporcionar les competències bàsiques per elaborar materials de recollida d’informació i anàlisis de dades qualitatives.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

Videoformació
Durada
8,0 h