Gestió dels museus locals

16 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Oferir eines per al disseny, la concepció i la programació de les activitats complementàries de les exposicions temporals.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer i analitzar amb una finalitat estratègica les xarxes socials on hi participa el museu (facebook, comunicació per fer mes visibles els museus (Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e Instagram, Blogs, Linkedin, Geolocalització, SEO, Analítica web).Gestionar comunitats virtuals amb una finalitat estratègica, El Social Media Plan (estratègia en xarxes socials).

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir espai de trobada, de reflexió i d’interconnexió amb altres disciplines i àrees de coneixement, d’acció o de creació, no estricament museístiques, per tal de compartir idees i posar de relleu les interseccions existents entre els diferents àmbits.Eixamplar la mirada i reflexionar sobre els objectius i les pràctiques que es porten a terme en les institucions patrimonials des d’altres àmbits d’acció amb una visió plural i interdisciplinar.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Oferir eines per incorporar la perspectiva de gènere en les accions de comunicació i difusió dels museus locals: narrativa d’exposicions, concepció i dinamització d’activitats, comunicació a mitjans, xarxes socials i web, atenció al visitant i adequació d’altres serveis al públic.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Oferir eines per incorporar la perspectiva de gènere en les accions de comunicació i difusió dels museus locals: narrativa d’exposicions, concepció i dinamització d’activitats, comunicació a mitjans, xarxes socials i web, atenció al visitant i adequació d’altres serveis al públic.

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Oferir un marc d’interconnexió amb altres àrees de coneixement, d’actuació o de creació, no estricament museístiques, i posar de relleu possibles interseccions.Eixamplar la mirada i reflexionar sobre el sentit dels objectius i les pràctiques que es porten a terme des de les institucions patrimonials.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa

Facilitar als professionals dels museus eines i experiències per a poder apropar els continguts del museu als col·lectius amb dificultats cognitives amb especial incís a la discapacitat intel·lectual (DI).

Videoformació amb aula virtual
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aportar informació teòrica i pràctica sobre la gestió del moviment dels béns patrimonials.Analitzar la importància d’establir protocols i procediments d’actuació en el moviment de col·leccions.Valorar els estàndars bàsics de les condicions de préstec de éns patrimonials.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer un protocol a seguir per l'elaboració d'un pla de conservació preventiva

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Saber planificar de manera estratègica la comunicació digital del museu (difusió de col·leccions, activitats i notícies).

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos ( subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

Posar a l’abast de responsables i tècnics dels museus estratègies i eines per integrar la creativitat en la gestió d’equips i la planificació, disseny, i desenvolupament de les accions museístiques. Assolir els coneixements, habilitats i competències bàsiques per generar idees i desenvolupar projectes innovadors en el museu mitjançant el treball col·laboratiu i la utilització d’eines creatives.Adquirir destreses creatives i innovadores.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Els museus i les exposicions poden considerar-se un mitjà de comuncicació més i com a tal tenen la necessitat d'establir una narrativitat eficient.Una exposició ens comunica un contingut i per fer-ho d'una forma més interessant, estimulant i eficaç és molt convenient conèixer els elements clau de la narració d'històries o storytelling.Aquest curs vols explicar els fonaments de la narració d'històries i com aplicar-los al disseny de museus i exposicions.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer, debatre i reflexionar sobre diferents aspectes de la missió dels museus (adquisició, estudi, exposició i difusió del patrimoni material i immaterial) com a institució pública municipal al servei de la societat i oberta a la ciutadania.

Videoformació
Durada
8,0 h