Programar activitats de Memòria Democràtica al territori

Acció formativa

Programar activitats de Memòria Democràtica al territori

Àmbit promotor de formació
Direcció de Serveis de Formació
Requisits
Tècnics municipals (cultura, participació, educació, turisme, museus, arxius, drets humans, ...) que programin o vulguin programar activitats de Memòria Democràtica (MD) i membres d’entitats especialitzades del sector en conveni amb l’ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
9,0 h
Presencial
9,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Polítiques de MD a Catalunya. Marc legislatiu i marc competencial.
•Polítiques i accions locals de Memòria des dels municipis,
•Agents i interlocutors a Catalunya en MD (institucionals, acadèmiques, associatives).
•Fosses, desapareguts i Banc genètic.

Proporcionar informació de context als tècnics municipals per a la programació d’activitats relacionades amb la Memòria Democràtica: marc normatiu, interlocutors, on obtenir recursos
(subvencions, assessorament...), experiències municipals, etc.

Presencial. Ponències i taula d’experiències a càrrec de tècnics municipals i entitats.
Assistència
Assistència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Gestió dels equipaments culturals
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Gestió dels equipaments culturals
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Animador sociocultural Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic cultura Gestió dels equipaments culturals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic museu Gestió dels museus locals
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic patrimoni cultural Gestió cultural local
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals