Mediació de consum

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Donar a conèixer la mediació com a via alternativa a la judicial per a la resolució de conflictes- Donar a conèixer en profunditat el procediment de la mediació de consum.- Facilitar, desenvolupar i practicar les estratègies, tècniques i eines de la mediació. - Ajudar a escollir les estratègies, tècniques i eines més adequades per a cada cas.- Donar a conèixer i facilitar el desenvolupament i la millora de les habilitats de la persona mediadora.

Videoformació amb aula virtual
Durada
20,0 h