Mediació de consum

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Donar a conèixer la normativa reguladora dels allotjaments turístics.
. Presentar les característiques de les diferents tipologies d'allotjaments turístics
. Analitzar les reclamacions més habituals sobre allotjaments turístics.
. Facilitar eines i recursos als tècnics de consum per a poder portar a terme una mediació com a via alternativa de resolució de conflictes d'allotojaments turístics.

Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer la mediació com a via alternativa a la judicial per a la resolució de conflictes
. Donar a conèixer en profunditat el procediment de la mediació de consum.. desenvolupar i practicar les tècniques i eines de la mediació.
. Ajudar a escollir les estratègies, tècniques i eines més adequades per a cada cas.
. Donar a conèixer i facilitar el desenvolupament i la millora de les habilitats de la persona mediadora.
. El curs té com a objectiu final realitzar una proposta d’un mètode de mediació de consum a distància.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h