Planificació, organització i dinamització de les fires locals

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Adquirir eines i estratègies que facilitin una organització i gestió eficaç de les fires gastronòmiques i la seva consolidació.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves. Objectius específics: Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5,0 h