Planificació, organització i dinamització de les fires locals

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Oferir a les persones participants una formació professional en l’àmbit de l’organització i la gestió integral d’una fira.
. Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin plantejar i dur a terme un projecte firal amb garanties d’èxit.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar eines, metodologies i competències als tècnics de comerç dels Ajuntaments per a la comunicació de comerç de proximitat, mercats setmanals i fires i mercats municipals.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.
- Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Videoformació
Durada
5,0 h