Planificació, organització i dinamització de les fires locals
Definició

Dissenyar, executar, coordinar i avaluar actuacions destinades a la planificació, organització i dinamització de les fires locals, tenint en compte les necessitats i característiques del territori, per tal de millorar-ne la seva qualitat i singularitat, i reforçant i consolidant el seu ús per part de la ciutadania.

La competencia implica ...
Les fires i el desenvolupament econòmic local.
Gestió de projectes d'esdeveniments firals d'àmbit local i supramunicipal.
Marc normatiu, legal i sectorial de les fires.
Contractació de serveis per al desenvolupament de la fira.
Tipologia d'esdeveniments firals, característiques i recursos necessaris.
Configuració del circuit comercial, delimitació dels espais i senyalització.
Dinamització de les fires.
Coordinació de serveis interns i externs.
Gestió econòmica de les fires.
Estratègies de comunicació i difusió de l’esdeveniment firal.
Eines d'innovació i creativitat per a la millora de les fires.
Eines i instruments per a la gestió i organització de les fires.
Protocol i relacions públiques.
Anàlisi de viabilitat de les fires i impacte socioeconòmic de la fira.
Seguretat i pla d'evacuació i emergència a la fira.
Gestió eficient dels residus.
Estratègies de màrqueting.
Estratègies de comunicació de plans, projectes i campanyes (canals de comunicació, estratègies, mitjans de comunicació, comunicació digital, etc.)
Gestió d'ajuts i subvencions per al finançament i el suport a les fires locals.

5 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2797.jpg

La crisis sanitària de la COVID-19 ha obligat a una transformació digital de la majoria d’esdeveniments firals del nostre país. En molts casos, aquesta transformació s’ha produït sense que hi hagués prou coneixement previ per tirar-la endavant.
Aquesta guia pretén, doncs, ser una eina bàsica per posar en marxa una fira virtual des de les administracions públiques, independentment del tipus de fira, del seu volum o la seva singularitat.
Una eina útil per plantejar als ajuntaments i organismes públics de la província de Barcelona els fonaments de la digitalització a la qual ens hem vist abocats arran de la pandèmia, i que sens dubte hem de saber aprofitar de cara al futur i l’arribada de l’anomenada nova normalitat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir a les persones participants una formació professional en l’àmbit de l’organització i la gestió integral d’una fira.
. Facilitar els coneixements teòrics i pràctics que permetin plantejar i dur a terme un projecte firal amb garanties d’èxit.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les competències transversals que es posen en joc en la realització de fires des de la definició fins a la finalització de les mateixes.
- Identificar el nivell d'acompliment de 3 competències clau en el treball individual i en equip: Creativitat, Adaptabilitat i Treball sota pressió.
- Adquirir pautes per desenvolupar les 3 competències citades.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.‐ Conèixer el potencial de les monedes locals a l’hora de dinamitzar el comerç dels municipis.
2.‐ Conèixer el full de ruta a seguir per a la implementació d’un projecte de moneda local

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar coneixements i tècniques específiques als responsables de l'organització de les fires, que els permetin gestionar amb eficàcia l'organització d'aquest tipus d'esdeveniments, fent que aquests aconsegueixin els objectius i resultats esperats; fer-los capaços de detectar tendències i oportunitats per millorar i modernitzar les fires locals existents o per crear-ne de noves.
- Objectius específics:
Impulsar un procés de reflexió i anàlisi sobre l'estratègia de comunicació de les fires.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h