Planificació, organització i dinamització de les fires locals

3 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2797.jpg

La crisis sanitària de la COVID-19 ha obligat a una transformació digital de la majoria d’esdeveniments firals del nostre país. En molts casos, aquesta transformació s’ha produït sense que hi hagués prou coneixement previ per tirar-la endavant.
Aquesta guia pretén, doncs, ser una eina bàsica per posar en marxa una fira virtual des de les administracions públiques, independentment del tipus de fira, del seu volum o la seva singularitat.
Una eina útil per plantejar als ajuntaments i organismes públics de la província de Barcelona els fonaments de la digitalització a la qual ens hem vist abocats arran de la pandèmia, i que sens dubte hem de saber aprofitar de cara al futur i l’arribada de l’anomenada nova normalitat.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Resource new until
Nou
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer les competències transversals que es posen en joc en la realització de fires des de la definició fins a la finalització de les mateixes.
- Identificar el nivell d'acompliment de 3 competències clau en el treball individual i en equip: Creativitat, Adaptabilitat i Treball sota pressió.
- Adquirir pautes per desenvolupar les 3 competències citades.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar eines, metodologies i competències als tècnics de comerç dels Ajuntaments per a la comunicació de comerç de proximitat, mercats setmanals i fires i mercats municipals.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h