Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

31 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2688.jpg

L’avaluació intermèdia és la valoració i correcció del procés d’implementació i disseny del Pla Local de Joventut en marxa. Els materials inclosos en aquest recurs formatiu i la realització de les activitats que es proposen, et permetrà elaborar una avaluació intermèdia del Pla Local de Joventut, introduir correccions i facilitar l’assoliment dels resultats previstos, abans de la seva finalització.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2689.jpg

Continguts d’accés obert i permanent en una pàgina Formawiki orientats a la realització de la diagnosi de la realitat i polítiques de joventut del propi municipi, com a fase inicial per la redacció d’un nou Pla Local de Joventut (PLJ).
Amb les descripcions, videocàpsul·les i exercicis podràs plantejar l’estructura i abast de la diagnosi de l’àmbit de joventut del teu municipi. Els continguts han estat elaborats pels professionals de l’Oficina del Pla Jove (OPJ), en sintonia amb els requeriments de la Direcció General de Joventut per a les diagnosis de PLJ.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l’intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i comprendre els elements bàsics de la comunicació visual, el disseny gràfic i el cartellisme.
• Dominar les pautes per la realització de cartells, tríptics i fulletons.
• Conèixer el recursos de la distribució online.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.
• Oferir un espai de debat sobre la relació entre Serveis locals de joventut altres professionals en la promoció d’aquest tipus d’activitats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre a conversar transformadorament, incloent el cos, les emocions i els aspectes lingüístics, meus i de l'altre.
• Conèixer les eines del coaching per al suport en la trajectòria vitals dels i les joves.
• Incorporar la perspectiva de l'emprenedoria juvenil en la intervenció amb joves.
• Aprofundir en les competències per facilitar una conversa transformadora.
• Conèixer els estils de lideratge personal per desenvolupar-los i potenciar els estils latents per optimitzar el procés de motivació dels i les joves.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
• Reforçar el concepte de consciència emocional.
• Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
• Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
• Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre l'entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
• Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic que participa del Programa Escolta Jove, mitjançant la capacitació en matèria d’acompanyament vivencial de joves.
• Preparar els i les professionals per donar suport, orientar i reforçar les trajectòries vitals de les persones joves amb les quals treballa.
• Oferir als i les professionals pautes i recursos per tal que puguin ajudar a les persones joves del seu territori.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
•Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
•Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal.
•Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
•Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
• Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
• Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal: el coaching i el mentoring.
• Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
• Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.
• Conèixer els materials fem tec!

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos amb pocs recursos.
• Conèixer la potencialitat de les apps de missatgeria com un element de comunicació dels serveis de joventut.
• Aprendre a analitzar la situació de la comunicació amb els i les joves a través de les xarxes socials al municipi: reptes, oportunitats, fortaleses i amenaces.
• Conèixer i seleccionar les eines i recursos més adequats per dissenyar un pla de comunicació a través de les xarxes socials adreçats a joves.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Comprendre l’entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
•Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer diferents eines d'edició de vídeos en línia i gratuïtes.
• Optimitzar el perfil del canal de vídeos d'un servei per a joves a Instagram.
• Aprendre com fer vídeos /programes amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube, tik tok, instagram, twitch, etc.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels Plans locals de joventut, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia a les indicacions de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d'un PLJ.
• Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d'un PLJ i extreure'n les conclusions i els elements clau per a l'elaboració del disseny del PLJ.
• Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ.
• Conèixer la metodologia per incorporar l'avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.
• Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
•Reforçar el concepte de consciència emocional.
•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
•Entrenar habilitats socioemocionals.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.
• Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.
• Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
• Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
• Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social
.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Canal
Presencial
Durada
7,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
•Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
•Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
•Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels documents de Diagnosi del PLJ, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia als requeriments de la Direcció General de Joventut.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
65,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Millorar la salut mental i emocional dels i les joves al territori.
2. Transformar als i les professionals de joventut en guardians protectors de la salut mental.
3. Educar en la terminologia adequada per poder identificar-la.
4. Eliminar els tabús i mites existents.
5. Preveure les potencials conductes suïcides d’adolescents i joves.
6. Mostrar el context actual de forma entenedora i sense catastrofisme.
7. Formar en els factors de risc i factors protectors per tal que els i les joves puguin detectar-los.
8. Apuntar les intervencions i recursos disponibles existents.
9. Reducció de l’estigmatització i el secretisme de forma responsable eliminant els mites i informació errònia al respecte.
10. Fomentar el treball participatiu per incentivar als i les professionals a dissenyar les possibles intervencions a realitzar en el seu entorn més pròxim.
11. Preparar als i les professionals per parlar amb el col·lectiu sobre salut mental..

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Millorar la salut mental i emocional dels i les joves al territori.
2. Transformar als i les professionals de joventut en guardians protectors de la salut mental.
3. Educar en la terminologia adequada per poder identificar-la.
4. Eliminar els tabús i mites existents.
5. Preveure les potencials conductes suïcides d’adolescents i joves.
6. Mostrar el context actual de forma entenedora i sense catastrofisme.
7. Formar en els factors de risc i factors protectors per tal que els i les joves puguin detectar-los.
8. Apuntar les intervencions i recursos disponibles existents.
9. Reducció de l’estigmatització i el secretisme de forma responsable eliminant els mites i informació errònia al respecte.
10. Fomentar el treball participatiu per incentivar als i les professionals a dissenyar les possibles intervencions a realitzar en el seu entorn més pròxim.
11. Preparar als i les professionals per parlar amb el col·lectiu sobre salut mental.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els conceptes bàsics vinculats a la intel·ligència emocional.Donar eines per la pròpia gestió emocional als i les professionals que han de treballar amb joves i adolescents.Conèixer estratègies per apropar-se i motivar els/les joves i adolescents.Conèixer dinàmiques per motivar els/les joves i adolescents.Conèixer estratègies de comunicació amb joves i adolescents.Aprendre recursos lúdics per a treballar temes concrets amb els/les joves i adolescents.Reflexionar sobre el paper del dinamitzador i els seu treball amb els/les joves.Incorporar la perspectiva de l’emprenedoria juvenil en els projectes amb jove.Conèixer els materials fem tec!

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d'acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d’acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre elsprofessionals que treballen en l'àmbit de joventut.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit de joventut.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit de joventut.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els conceptes bàsics de l'expressió i la comunicació.Millorar l’estratègia de comunicació, com a professionals de joventut, amb els i les joves .Conèixer estratègies per a reconèixer al grup i potenciar la participació del joventAprendre a activar la imaginació creadora, pròpia i del públic jove.Conèixer els materials fem tec!

Canal
Presencial
Durada
15,0 h