Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

28 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

• Promoure l’intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Promoure l'intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.
• Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.
• Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

• Conèixer i comprendre els elements bàsics de la comunicació visual, el disseny gràfic i el cartellisme.
• Dominar les pautes per la realització de cartells, tríptics i fulletons.
• Conèixer el recursos de la distribució online.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Facilitar l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits.
• Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.
• Oferir un espai de debat sobre la relació entre Serveis locals de joventut altres professionals en la promoció d’aquest tipus d’activitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

• Aprendre a conversar transformadorament, incloent el cos, les emocions i els aspectes lingüístics, meus i de l'altre.
• Conèixer les eines del coaching per al suport en la trajectòria vitals dels i les joves.
• Incorporar la perspectiva de l'emprenedoria juvenil en la intervenció amb joves.
• Aprofundir en les competències per facilitar una conversa transformadora.
• Conèixer els estils de lideratge personal per desenvolupar-los i potenciar els estils latents per optimitzar el procés de motivació dels i les joves.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
• Reforçar el concepte de consciència emocional.
• Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
• Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
• Entrenar habilitats socioemocionals.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Comprendre l'entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
• Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

•Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
•Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
•Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal.
•Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
•Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.

Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.
• Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.
• Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal: el coaching i el mentoring.
• Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.
• Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.
• Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos amb pocs recursos.
• Conèixer la potencialitat de les apps de missatgeria com un element de comunicació dels serveis de joventut.
• Aprendre a analitzar la situació de la comunicació amb els i les joves a través de les xarxes socials al municipi: reptes, oportunitats, fortaleses i amenaces.
• Conèixer i seleccionar les eines i recursos més adequats per dissenyar un pla de comunicació a través de les xarxes socials adreçats a joves.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Comprendre l’entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.
•Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Emmarcar el paper dels i de les joves la societat de la incertesa.
• Aprendre a fer més atractives als joves les polítiques de participació i els àmbits de decisió.
• Descobrir la metodologia Desin Thinking i la seva aplicació a la participació dels joves.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

• Conèixer diferents eines d'edició de vídeos en línia i gratuïtes.
• Optimitzar el perfil del canal de vídeos d'un servei per a joves a Instagram.
• Aprendre com fer vídeos /programes amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube, tik tok, instagram, twitch, etc.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels Plans locals de joventut, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia a les indicacions de la Direcció General de Joventut.

Videoformació + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa

• Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d'un PLJ.
• Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d'un PLJ i extreure'n les conclusions i els elements clau per a l'elaboració del disseny del PLJ.
• Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ.
• Conèixer la metodologia per incorporar l'avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.
• Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.
•Reforçar el concepte de consciència emocional.
•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.
•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.
•Entrenar habilitats socioemocionals.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

• Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.
• Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.
• Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
• Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
• Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social
.
• Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Presencial
Durada
7,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.
•Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.
•Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.
•Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

• Contribuir a l’apoderament del personal tècnic de joventut dels ens locals, mitjançant la capacitació en matèria de planificació estratègica i el lideratge efectiu de tot el procés.
• Garantir els paràmetres de qualitat i rigor metodològic dels documents de Diagnosi del PLJ, elaborats pels mateixos professionals, en sintonia als requeriments de la Direcció General de Joventut.

Videoformació + en línia
Durada
65,0 h
Acció formativa

1. Millorar la salut mental i emocional dels i les joves al territori.
2. Transformar als i les professionals de joventut en guardians protectors de la salut mental.
3. Educar en la terminologia adequada per poder identificar-la.
4. Eliminar els tabús i mites existents.
5. Preveure les potencials conductes suïcides d’adolescents i joves.
6. Mostrar el context actual de forma entenedora i sense catastrofisme.
7. Formar en els factors de risc i factors protectors per tal que els i les joves puguin detectar-los.
8. Apuntar les intervencions i recursos disponibles existents.
9. Reducció de l’estigmatització i el secretisme de forma responsable eliminant els mites i informació errònia al respecte.
10. Fomentar el treball participatiu per incentivar als i les professionals a dissenyar les possibles intervencions a realitzar en el seu entorn més pròxim.
11. Preparar als i les professionals per parlar amb el col·lectiu sobre salut mental..

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

1. Millorar la salut mental i emocional dels i les joves al territori.
2. Transformar als i les professionals de joventut en guardians protectors de la salut mental.
3. Educar en la terminologia adequada per poder identificar-la.
4. Eliminar els tabús i mites existents.
5. Preveure les potencials conductes suïcides d’adolescents i joves.
6. Mostrar el context actual de forma entenedora i sense catastrofisme.
7. Formar en els factors de risc i factors protectors per tal que els i les joves puguin detectar-los.
8. Apuntar les intervencions i recursos disponibles existents.
9. Reducció de l’estigmatització i el secretisme de forma responsable eliminant els mites i informació errònia al respecte.
10. Fomentar el treball participatiu per incentivar als i les professionals a dissenyar les possibles intervencions a realitzar en el seu entorn més pròxim.
11. Preparar als i les professionals per parlar amb el col·lectiu sobre salut mental.

Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes bàsics vinculats a la intel·ligència emocional.Donar eines per la pròpia gestió emocional als i les professionals que han de treballar amb joves i adolescents.Conèixer estratègies per apropar-se i motivar els/les joves i adolescents.Conèixer dinàmiques per motivar els/les joves i adolescents.Conèixer estratègies de comunicació amb joves i adolescents.Aprendre recursos lúdics per a treballar temes concrets amb els/les joves i adolescents.Reflexionar sobre el paper del dinamitzador i els seu treball amb els/les joves.Incorporar la perspectiva de l’emprenedoria juvenil en els projectes amb jove.Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d'acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d’acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre elsprofessionals que treballen en l'àmbit de joventut.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn temes d'actualitat en l'àmbit de joventut.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit de joventut.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes bàsics de l'expressió i la comunicació.Millorar l’estratègia de comunicació, com a professionals de joventut, amb els i les joves .Conèixer estratègies per a reconèixer al grup i potenciar la participació del joventAprendre a activar la imaginació creadora, pròpia i del públic jove.Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
15,0 h