Programes per al desenvolupament personal i professional dels joves

27 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Promoure l'intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

- Promoure l’intercanvi de coneixements entre professionals que treballen en equipaments juvenils municipals.- Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció des dels equipaments juvenils.- Oferir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels equipaments.- Adquirir eines i recursos com a professionals dels equipaments per a orientar i acompanyar als i les joves.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer i compendre els elements bàsics de la comunicació visual, el disseny gràfic i el cartellisme.Dominar les pautes per la realització de cartells, tríptics i fulletonsConèixer el recursos de la distribució online.

Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa

Facilitar l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves des de diferents àmbits. Facilitar un espai de reflexió sobre diferents aspectes de la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió socialCompartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.Oferir un espai de debat sobre la relació entre Serveis locals de joventut altres professonals en la promoció d’aquest tipus d’activitats.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Aprendre a conversar transformadorament, incloent el cos, les emocions i els aspectes lingüístics, meus i de l'altre. Conèixer les eines del coaching per al suport en la trajectòria vitals dels i les joves.Incorporar la perspectiva de l'emprenedoria juvenil en la intervenció amb joves.Aprofundir en les competències per facilitar una conversa transformadora .Conèixer els estils de lideratge personal per desenvolupar-los i potenciar els estils latents per optimitzar el procés de motivació dels i les joves.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Prendre consciència de la rellevància de l’educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les jovesReforçar el concepte de consciència emocionalFacilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les jovesAportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d’acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.Entrenar habilitats socioemocional

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer l'eina Instagram com un element de comunicació dels serveis de joventut. Optimitzar el perfil d’interacció d’un servei per a joves a Instagram.Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos d’Instagram la comunicació adreçada als i a les joves.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer la potencialitat de les apps de missatgeria com un element de comunicació dels serveis de joventut. Optimitzar el perfil d’interacció d’un servei per a joves a Whatsapp i Snapchat.Aprendre diferents estratègies per comunicar amb els i les joves utilitzant continguts multimèdia via missatgeria mòbil.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Comprendre l’entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen. Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

•Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.•Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves.•Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal.•Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.•Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.

Videoformació amb aula virtual
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes bàsics d'actuació i interrelació entre joves i adolescents.Conèixer el paper de la gestió emocional en el procés de comunicació amb els i les joves. Aprofundir en diferents formats d'acompanyament dels i les joves en el seu creixement personal: el coaching i el mentoring.Conèixer estratègies de comunicació i d'intervenció que facilitin la implicació de les persones joves.Adquirir recursos a nivell pràctic, com a professionals de joventut, a l'hora d'orientar i motivar el jovent.Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aprendre diferents estratègies per comunicar amb imatges i vídeos amb pocs recursos.Conèixer la potencialitat de les apps de missatgeria com un element de comunicació dels serveis de joventut. Aprendre a analitzar la situació de la comunicació amb els i les joves a través de les xarxes socials al municipi: reptes, oportunitats, fortaleses i amenaces.Conèixer i seleccionar les eines i recursos més adequats per dissenyar un pla de comunicació a través de les xarxes socials adreçats a joves.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Comprendre l’entorn en el qual es desenvolupa la comunicació digital i com ho fan les persones que hi triomfen.•Adquirir eines i mecanismes per treure el màxim rendiment a la nostra comunicació digital amb joves.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Aprendre a detectar els reptes que ens planteja la comunicació amb la gent jove, els problemes i les mancances en la gestió habitual de les xarxes.Ampliar el ventall d’eines i coneixements respecte de les xarxes socials i el seu ús tant personal com corporatiu, tenint present que el públic receptor és el jovent.

Presencial
Durada
18,0 h
Acció formativa

Conèixer diferents eines d'edició de vídeos en línia i gratuïtes.Optimitzar el perfil del canal de vídeos d'un servei per a joves a Instagram. Aprendre com fer vídeos /programes amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube, tik tok, instagram, twitch, etc.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Conèixer diferents eines d’edició de vídeos on-line i gratuïtes.Optimitzar el perfil de Youtube d’un servei per a joves a Instagram.Aprendre com fer vídeos amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d'un PLJ.•Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d'un PLJ i extreure'n les conclusions i els elements clau per a l'elaboració del disseny del PLJ.•Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ.•Conèixer la metodologia per incorporar l'avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.•Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Videoformació amb aula virtual
Durada
70,0 h
Acció formativa

Adquirir els fonaments teòrics i pràctics per al disseny d’un PLJ.Utilitzar les estratègies i eines per analitzar la diagnosi d’un PLJ i extreure’n les conclusions i els elements clau per a l’elaboració del disseny del PLJ.Reconèixer els recursos disponibles (tècnics, logístics, econòmics) al municipi per a la implementació del PLJ. Conèixer la metodologia per incorporar l’avaluació del PLJ en el seu disseny per a la seva posterior execució.Disposar de coneixements per incloure la participació juvenil en el procés de disseny i mantenir la participació durant la implementació.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

•Prendre consciència de la rellevància de l'educació socioemocional en el desenvolupament saludable de la personalitat dels i les joves.•Reforçar el concepte de consciència emocional.•Facilitar eines per incloure el llenguatge emocional en la intervenció dels i les professionals de joventut en la seva relació amb els i les joves.•Aportar eines útils als i les professionals de joventut en el seu procés d'acompanyament en el creixement personal dels i les joves a través del llenguatge.•Entrenar habilitats socioemocionals.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

1. Entendre l’origen i desenvolupament de la Comunicació per a la Innovació Social. Fonaments teòrics de l’edu-comunicació i edu-entreteniment.2. Conèixer experiències desenvolupades a diferents parts del món, basades en edu-comunicació per a la innovació social.3. Dissenyar de mode col·laboratiu un projecte d’intervenció basat en metodologies edu-comunicatives

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

•Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut.•Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.•Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.•Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Facilitar un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn de les polítiques de joventut. Promoure l'intercanvi de coneixement entre professionals que treballen amb joves.Fer aportacions sobre la intervenció amb joves per la millora de la cohesió i inclusió social.Compartir propostes metodològiques per al treball amb joves des dels serveis locals de joventut.

Presencial
Durada
7,0 h
Acció formativa

Aprendre a analitzar la situació de la comunicació amb els i les joves a través de les xarxes socials al municipi: reptes, oportunitats, fortaleses i amenaces.Conèixer i seleccionar les eines més adequades a les necessitats de la gent jove del municipis partint dels recursos disponibles.Ser capaç de dissenyar un pla de comunicació a través de xarxes socials adreçat específicament a joves.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes bàsics vinculats a la intel·ligència emocional.Donar eines per la pròpia gestió emocional als i les professionals que han de treballar amb joves i adolescents.Conèixer estratègies per apropar-se i motivar els/les joves i adolescents.Conèixer dinàmiques per motivar els/les joves i adolescents.Conèixer estratègies de comunicació amb joves i adolescents.Aprendre recursos lúdics per a treballar temes concrets amb els/les joves i adolescents.Reflexionar sobre el paper del dinamitzador i els seu treball amb els/les joves.Incorporar la perspectiva de l’emprenedoria juvenil en els projectes amb jove.Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d'acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Participar en un espai de trobada, de reflexió i de proposta entorn del procés d’acompanyament en el procés vital dels i les joves.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Conèixer els conceptes bàsics de l'expressió i la comunicació.Millorar l’estratègia de comunicació, com a professionals de joventut, amb els i les joves .Conèixer estratègies per a reconèixer al grup i potenciar la participació del joventAprendre a activar la imaginació creadora, pròpia i del públic jove.Conèixer els materials fem tec!

Presencial
Durada
15,0 h