Programes i mesures de prevenció de riscos laborals

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per establir una organització en prevenció de riscos laborals funcional, estable i efectiva, en l’administració local.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

Semipresencial
Durada
50 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció

En línia
Durada
50 h
Acció formativa

- Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
- Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Presencial
Durada
4 h
Acció formativa

- Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
- Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
- Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Presencial
Durada
12 h
Acció formativa

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.

Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Videoformació
Durada
8 h
Acció formativa

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l’Administració Local.

Presencial
Durada
5 h