Programes i mesures de prevenció de riscos laborals

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per establir una organització en prevenció de riscos laborals funcional, estable i efectiva, en l’administració local.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Presencial + en línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

. Acreditar els coneixements pel desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
. Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
. Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

. Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l’Administració Local.

Presencial
Durada
5,0 h