Programes i mesures de prevenció de riscos laborals

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Adquirir els coneixements pràctics necessaris per implantar la gestió de la prevenció de riscos laborals en l’organització de l’ens

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Acreditar els coneixements per al desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
Presencial + en línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Acreditar els coneixements pel desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
2. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
. Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
. Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h