Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Definició

Dissenyar, planificar i aplicar accions i programes per prevenir, reduir i, si és possible, eliminar els riscos laborals per afavorir la seguretat i salut dels treballadors, fomentant la presa de consciència sobre la prevenció i assolint un ambient laboral segur.

La competencia implica ...
Règim jurídic de la prevenció de riscos laborals, seguretat i salut laboral.
Drets i deures de la corporació i del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
Tècniques de prevenció de riscos laborals.
Metodologies d’avaluació de riscos.
Ergonomia i psicologia aplicada.
Accidents i malalties professionals.
Disseny de plans d’emergència.
Campanyes de difusió, promoció, conscienciació i formació en matèria de seguretat i salut laboral.

6 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els coneixements pràctics necessaris per implantar la gestió de la prevenció de riscos laborals en l’organització de l’ens.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Acreditar els coneixements pel desenvolupament de les funcions de nivell bàsic d'acord amb l'art. 35 del RD 39/1997 de 17 de gener, Reglament dels Serveis de Prevenció.

Canal
En línia
Durada
50,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer les pautes per elaborar i implantar un protocol de gestió de conflictes i prevenció de l'assetjament psicològic.
2. Conèixer les eines per gestionar els casos en els que sigui d'aplicació el protocol i desactivar els conflictes.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
. Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
. Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l’Administració Local.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h