L'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i/o d'orientació sexual en l'àmbit laboral

Acció formativa

L'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i/o d'orientació sexual en l'àmbit laboral

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Curs adreçat a directius, tècnics i administratius
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Marc conceptual i legal de l'assetjament sexual, per raó de sexe, expressió de gènere i/o orientació sexual.- Contextos i factors que afavoreixen l'aparició de l'assetjament sexual.- Tipologia d'abusos i conductes de la persona assetjadora.- Grups de risc.- Investigació i arbitratge de situacions d'assetjament. Treball de casos

- Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.- Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.- Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Combinació d'explicacions teòriques i dinàmiques participatives.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Programes i mesures de prevenció de riscos laborals