L'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i/o d'orientació sexual a l'àmbit laboral

Acció formativa
L'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i/o d'orientació sexual a l'àmbit laboral
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits:
Curs adreçat a directius, tècnics i administratius
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 18 | Màxim 20
Canal:
Presencial
Durada: 12,0 h | Presencial 12,0 h | Videoformació 0,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
curs

Programa, avaluació i acreditació

. Marc conceptual i legal de l'assetjament sexual, per raó de sexe, expressió de gènere i/o orientació sexual.
. Contextos i factors que afavoreixen l'aparició de l'assetjament sexual.
. Tipologia d'abusos i conductes de la persona assetjadora.
. Grups de risc.
. Investigació i arbitratge de situacions d'assetjament.
. Treball de casos

. Disposar d'un marc conceptual bàsic sobre l'assetjament sexual, en l'àmbit laboral.
. Facilitar mecanismes de detecció de possibles situacions d'assetjament sexual.
. Promoure les competències transversals per a poder identificar i actuar davant de situacions d'assetjament sexual.

Combinació d'explicacions teòriques i dinàmiques participatives.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Programes i mesures de prevenció de riscos laborals