Taller de coordinació d'activitats empresarials

Acció formativa

Taller de coordinació d'activitats empresarials

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Ser membre de l'Espai Prevenció.Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- Marc jurídic aplicable. Anàlisi del deure de coordinació.- Qui és qui en la coordinació d’activitats empresarials?: empresari titular, empresari principal, empresaris concurrents, coordinador d’activitats preventives, autònoms, entitats, personal voluntari, etc.- De la teoria a la pràctica: implantació de la CAE. - Procediment, metodologia i casuística. - Integració de la prevenció de riscos laborals en l’estructura organitzativa de l’ens local. - Funcions i responsabilitats en la CAE.- Resolució de casos pràctics.

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per implantar de forma efectiva la CAE a l’Administració Local.

Taller teoricopràctic
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Programes i mesures de prevenció de riscos laborals