Projectes, serveis i equipaments turístics

24 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Debatre els temes innovadors del sector turístic més actuals i que afecten a les destinacions i productes turístics de la província de Barcelona, tant en la gestió d’aquestes, com en el aspectes més específics de promoció, comercialització i coneixement de la demanda.
. Conèixer de la mà de persones expertes i referents en les diferent temàtiques a debatre, les opinions més influents i les estratègiques més actuals en cadascun dels camps que s’exposaran.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Treballar profundament aspectes de gestió turística, sempre sota una visió sostenible: quins són els elements integrants d’un sistema turístic sostenible i la importància de la col·laboració entre els agents del territori, què és el Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC) i quins són els seus criteris; què és el certificat Biosphere, quins són els diferents segells disponibles pel que fa a la gestió sostenible de l’activitat turística i què són els ETIS (Indicadors de Turisme Sostenible)

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El curs pretén fer una primera presa de contacte amb els conceptes de turisme i de turisme sostenible, valorar quines implicacions té a nivell sòcio-cultural i econòmic més enllà de la ja coneguda sostenibilitat ambiental, donar indicacions de com transformar l’activitat turística en activitat sostenible i de quins són els avantatges reals de convertir el turisme en una activitat realment sostenible.
També es treballaran els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i les diferents tècniques per aconseguir implementar estratègies vinculades amb els ODS.
Per últim, s’exposaran els diferents organismes existents en matèria de turisme sostenible, des d’una escala mundial fins a la provincial, passant per l’anàlisi europeu, espanyol i català.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de producte/segment.
Objectius:
1. Conèixer les possibilitats i eines d'anàlisi de dades;
2. Definir preguntes estratègiques i identificar fonts de dades;
3. Dissenyar una eina per a la presa de decisions intel.ligents.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Les empreses de turisme, hostaleria i esdeveniments han d’aprendre a reduir l’estacionalitat més que mai. Inspirat per 27 estudis de casos reals a tot el Regne Unit i França, s'ha dissenyat una eina per la Universitat de Surrey per donar suport a l'economia dels visitants durant la tardor i l'hivern. Dissenyar un model de negoci tot l'any amb turisme vivencial. Augmentar les relacions amb residents i altres empreses de la xarxa regional. Desenvolupar experiències durant la temporada baixa és un camí cap a la sostenibilitat.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de producte/segment.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de producte/segment.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Formació centrada en conèixer els conceptes vinculats a l'accessibilitat universal i com treballar-hi per assolir un oferta turística per a tothom.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Formació centrada en conèixer els conceptes vinculats a l'accessibilitat universal i com treballar-hi per assolir un oferta turística per a tothom.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Canal
Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Els objectius són:
- Comprendre què és l’storytelling com estratègia comunicativa
- Aprendre eines pràctiques sobre com aplicar l’storytelling per comunicar les accions de turisme sostenible de la teva empresa.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Taller per descobrir els requisits, els recursos i les millors estratègies per crear una proposta gastronòmica sostenible, saludable e inclusiva per tot tipus de negocis de restauració.
. Descobrir els ingredients claus d’un menú sostenible
. Aprendre a dissenyar la millor estratègia per cada model de restauració
. Descobrir les eines disponibles

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Taller que aporta les claus per reduir els residus (enfocat a productes inorgànics) de les cuines de restaurants i avançar envers el residus cero. La sostenibilitat ha deixat de ser una moda per convertir-se en un requisit i la prevenció de residus és una pedra angular de la estratègia de sostenibilitat de la restauració.
En aquesta formació es tractaran també les noves directius normatives sobre el plàstic que afecten al sector.
· Descobrir les oportunitats econòmiques i ambientals de reduir els residus.
· Conèixer i adaptar-ser a les noves normatives de residus
· Conèixer les millores estratègies en prevenció i eliminació de residus
· Descobrir els materials alternatius de baix impacte ambiental

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h