Projectes, serveis i equipaments turístics

43 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Millorar el recorregut que fa l’usuari d’ençà que entra al lloc web, fins que ha comprat/reservat.
Donar les idees bàsiques de bones pràctiques d’usabilitat a les empreses, per ser aplicades en un futur.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

El taller pretén guiar les empreses en el procés de creació de producte i d’experiències que siguin atractives, que ajudin a lluitar contra l’estacionalitat, millorar la qualitat dels serveis que ofereixen i la seva competitivitat.Per aconseguir-ho, és important conèixer les oportunitats de negoci a l’entorn del turisme actiu i de natura.
Una part del taller consistirà en fer un treball en grup, d’anàlisi de productes reals que es comercialitzen actualment.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

• Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial.
• Elaborar plans estratègics de turisme.
• Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

Presencial + en línia
Durada
60,0 h
Acció formativa

. Introduir conceptualment les smarts cities, smarts destinations.
. Oferir eines d'innovació en la gestió turística.
. Incentivar elevats nivells d’eficiència, sostenibilitat i intel·ligència en la gestió de les destinacions turístiques.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.
L’objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s’estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:
El consum energètic.
El cost de la factura.
Les emissions de CO2 associades

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Malgrat que el turisme no és una competència de les institucions europees, moltes polítiques comunitàries tenen una incidència directa o indirecta sobre el sector turístic. De la mateixa manera, diversos fons europeus poden ser instruments per al recolzament d'iniciatives i activitats turístiques locals.
Els objectius són:
- Donar a conèixer els fons europeus en matèria de turisme.
- Concebre el projecte.Cercar socis i distribució de tasques.
- Preparar els formularis.
- Difondre les principals fonts d’informació.
- Preparar el pressupost, control financer, auditories.
- Donar a conèixer experiències.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Interpretar les dades sobre la informació turística.
•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.
•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.
•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.
•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

-Conèixer les noves eines de màrqueting tant on line com off line
-Presentar casos pràctics de destinacions que estan innovant en la promoció turística
-Conèixer noves tendències en eines 2.0 per gestionar xarxes socials i altres canals directes

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Estar informat sobre les noves tendències en articulació de productes
-Conèixer els mecanismes per a la creació de nous productes
-Tenir els coneixements suficients per poder assessorar al sector privat sobre les diferents opcions en creació de producte turístic

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Sensibilitzar als gestors de les destinacions de la demarcació de Barcelona respecte les oportunitats i limitacions del desplegament d’estratègies de Destinació Turística intel·ligent (DTI) al seu municipi o territori.

Capacitar als gestors de les destinacions en relació a les principals dimensions o eixos del model de DTI (governança, coneixement, tecnologia, sostenibilitat, etc.)

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Definir el turisme sostenible i responsable
. Conèixer l'agenda internacional en matèria de turisme sostenible (ODS, etc.)
. Aprendre a gestionar una destinació sostenible (oferta, demanda, etc.)
. Aprendre a difondre i comunicar una destinació sostenible

Presencial + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa

. Debatre els temes innovadors del sector turístic més actuals i que afecten a les destinacions i productes turístics de la província de Barcelona, tant en la gestió d’aquestes, com en el aspectes més específics de promoció, comercialització i coneixement de la demanda.
. Conèixer de la mà de persones expertes i referents en les diferent temàtiques a debatre, les opinions més influents i les estratègiques més actuals en cadascun dels camps que s’exposaran.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

Treballar profundament aspectes de gestió turística, sempre sota una visió sostenible: quins són els elements integrants d’un sistema turístic sostenible i la importància de la col·laboració entre els agents del territori, què és el Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC) i quins són els seus criteris; què és el certificat Biosphere, quins són els diferents segells disponibles pel que fa a la gestió sostenible de l’activitat turística i què són els ETIS (Indicadors de Turisme Sostenible)

Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Sensibilitzar de la importància de la reputació “online” per a la competitivitat de les empreses, serveis i destinacions turístiques.
Dotar l’alumne d’un conjunt de coneixements teòrics i pràctics que li permetin millorar la gestió integral de la seva reputació “online” en les xarxes socials, amb èmfasi en l’autogestió i l’aprofitament de recursos gratuïts disponibles a la xarxa.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Conèixer les principals eines de gestió de continguts.
. Analitzar casos reals d’èxit en gestió i cura dels continguts d’una destinació.
. Apreciar les diferències entre continguts en l’àmbit turístic.
. Valorar l'excel·lència en els continguts com a estratègica de màrqueting de la destinació turística.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Vivim en l’era de la hiperconnectivitat en la qual rebem milers d’impactes publicitaris al dia. És imprescindible saber com compra, quan compra i perquè compra el nostre client per adaptar-nos a les seves necessitats.
Analitzarem els patrons de conducta del BUYER PERSONA per avaluar el TRAVEL JOURNEY i teixir una estratègia única de comercialització que ens permeti diferenciar-nos dels competidors i augmentar les vendes sense haver de fer grans inversions.
Coneixerem tots els canals de comercialització existents al mercat i analitzarem les implicacions legals i econòmiques.
Dotarem d’eines per definir el client PERSONA de cada projecte i analitzarem els patrons de conducte de cada perfil de client per saber com captar la seva compra.
Dissenyarem el TRAVEL JOURNEY dels clients i seleccionarem els canals de comercialització adients a cada moment. Definirem una estratègia comercial temporal única per a cada perfil de client i establiment.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Coneix com les destinacions i les empreses incorporen la mobilitat turística sostenible en les seves estratègies de gestió i màrqueting.
També s’analitzen els principals perfils de visitants i els elements necessaris per crear productes que els hi siguin atractius.
Les destinacions situades entorn de grans àrees urbanes poden beneficiar-se d’aquesta proximitat per crear productes que combinin transport de baix impacte amb activitats recreatives sostenibles.
El taller inclou un treball pràctic a través de l’anàlisi d’exemples de productes que ja estan oferint empreses d’allotjament, d’activitats i operadors de turisme nacionals i europeus, basats en els principis de sostenibilitat i competitivitat

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

• Entendre la importància que actualment el màrqueting té en l’activitat turística.
• Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting turístic i analitzar-ne les fases de desplegament.
• Aplicar les principals eines de màrqueting turístic en l’activitat professional diària.
• Implementar les tècniques de màrqueting en la creació i la comercialització de productes turístics d’àmbit local.
• Aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting per a productes i destinacions turístiques.

Presencial + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

El curs pretén fer una primera presa de contacte amb els conceptes de turisme i de turisme sostenible, valorar quines implicacions té a nivell sòcio-cultural i econòmic més enllà de la ja coneguda sostenibilitat ambiental, donar indicacions de com transformar l’activitat turística en activitat sostenible i de quins són els avantatges reals de convertir el turisme en una activitat realment sostenible.
També es treballaran els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i les diferents tècniques per aconseguir implementar estratègies vinculades amb els ODS.
Per últim, s’exposaran els diferents organismes existents en matèria de turisme sostenible, des d’una escala mundial fins a la provincial, passant per l’anàlisi europeu, espanyol i català.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de producte/segment.
Objectius:
1. Conèixer les possibilitats i eines d'anàlisi de dades;
2. Definir preguntes estratègiques i identificar fonts de dades;
3. Dissenyar una eina per a la presa de decisions intel.ligents.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Les empreses de turisme, hostaleria i esdeveniments han d’aprendre a reduir l’estacionalitat més que mai. Inspirat per 27 estudis de casos reals a tot el Regne Unit i França, s'ha dissenyat una eina per la Universitat de Surrey per donar suport a l'economia dels visitants durant la tardor i l'hivern. Dissenyar un model de negoci tot l'any amb turisme vivencial. Augmentar les relacions amb residents i altres empreses de la xarxa regional. Desenvolupar experiències durant la temporada baixa és un camí cap a la sostenibilitat.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística.

Presencial
Durada
2,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de producte/segment.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de producte/segment.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Formació centrada en conèixer els conceptes vinculats a l'accessibilitat universal i com treballar-hi per assolir un oferta turística per a tothom.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Formació centrada en conèixer els conceptes vinculats a l'accessibilitat universal i com treballar-hi per assolir un oferta turística per a tothom.

Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la millora de la digitalització i la seva gestió, les Tecnologies de la Informació i Comunicació, entre d'altres.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Suport en l'àmbit de la sostenibilitat turística. Els objectius són:
- Comprendre què és l’storytelling com estratègia comunicativa
- Aprendre eines pràctiques sobre com aplicar l’storytelling per comunicar les accions de turisme sostenible de la teva empresa.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Taller per descobrir els requisits, els recursos i les millors estratègies per crear una proposta gastronòmica sostenible, saludable e inclusiva per tot tipus de negocis de restauració.
. Descobrir els ingredients claus d’un menú sostenible
. Aprendre a dissenyar la millor estratègia per cada model de restauració
. Descobrir les eines disponibles

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Taller que aporta les claus per reduir els residus (enfocat a productes inorgànics) de les cuines de restaurants i avançar envers el residus cero. La sostenibilitat ha deixat de ser una moda per convertir-se en un requisit i la prevenció de residus és una pedra angular de la estratègia de sostenibilitat de la restauració.
En aquesta formació es tractaran també les noves directius normatives sobre el plàstic que afecten al sector.
· Descobrir les oportunitats econòmiques i ambientals de reduir els residus.
· Conèixer i adaptar-ser a les noves normatives de residus
· Conèixer les millores estratègies en prevenció i eliminació de residus
· Descobrir els materials alternatius de baix impacte ambiental

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

La gestió de la presència i reputació digital d’empreses i destinacions, s’ha demostrat com a una eina cabdal per a reforçar la percepció de seguretat i per a millorar aquesta necessària confiança del mercat.
Sensibilització cap a la importància de la Reputació Online per a la competitivitat de les empreses i destinacions turístiques en el context de la COVID-19

• Dotar a l’alumne d’un conjunt de coneixements pràctics que li permetin gestionar proactivament la Reputació a Internet, amb èmfasi en les variables que influeixen en la generació de confiança del client en tot el cicle del viatge, des de la decisió a la prescripció.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Posar en valor econòmic la diversitat.
Detallar i quantificar els beneficis que aporta la implantació de la gestió de la diversitat en els negocis turístics.
Apostar per la diversitat com a eina de competitivitat.
Passar d'una qüestió de compliment legal a una eina competitiva generadora de valor econòmic.
Com s'aborda d’una forma correcta i aprofitant les potencialitats dels negocis per conèixer aquesta nova categoria de clients.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Formar persones que treballen a les administracions locals de la província de Bcn per tal de garantir un nivell adequat en la recollida d'informació estadística qualitativa i quantitativa relacionada amb el turisme, fent prevaler la informació d'anàlisi en destinació.
-Familiaritzar-se amb l'estadística: Importància del procés de recollida de dades com a generadora de matèria primera per treure conclusions i prendre decisions. Com tractar la informació de manera rigorosa i ordenada.

Presencial + en línia
Durada
40,0 h