Projectes, serveis i equipaments turístics
Definició

Definir, implantar i avaluar el conjunt de línies d’actuació que, d’acord amb l’estratègia municipal, prèvia anàlisi de la seva àrea d’influència, han de dinamitzar l’activitat turística del municipi, incorporant uns serveis i equipaments amb uns alts estàndards de qualitat de servei, vetllant per la seva sostenibilitat.

La competencia implica ...
Marc regulador.
Gestió pública del turisme.
Xarxa d’equipaments turístics.
Planificació turística.
Màrqueting turístic.
Impacte del turisme al territori.
Elements que defineixen el turisme sostenible.
Cicles de vida dels equipaments turístics.
Tipologia de projectes de desenvolupament turístic.
Quadre d’indicadors de l’activitat turística.

19 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2843.jpg

Aquest estudi pretén:
- Quantificar la valoració agregada dels allotjaments, restaurants i atractius turístics de la destinació, a partir de les puntuacions publicades pels usuaris dins d’una selecció de les principals plataformes online de turisme
- Establir un seguiment evolutiu dels principals indicadors de reputació iniciats l’any 2015, que permeten la comparativa dels resultats acumulats fins l’abril de 2022
- Identificar àrees i temàtiques d’atenció prioritària dins de l’ecosistema d’intel·ligència turística en el canal digital per a la Regió de Barcelona

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2841.jpg

L’objectiu de l’estudi es basa en el disseny de la metodologia per a la quantificació i caracterització dels excursionistes a la província de Barcelona, en unes determinades àrees (àrees petites). En una primera fase es defineix el corpus teòric associat al concepte “excursionisme en àrees petites” i en una segona fase es proposa la metodologia específica per a la quantificació dels excursionistes, obtenint-ne els resultats.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2847.jpg

Aquesta guia proporciona els continguts imprescindibles per ajudar les empreses del sector agroalimentari a implementar una nova activitat de negoci vinculada al turisme, desenvolupant dues activitats econòmiques paral·leles i alhora complementàries. També pretén ser una eina de treball que ajudi les empreses del sector a diversificar la seva activitat, tot posant en valor les seves instal·lacions, crear experiències turístiques, comunicar-les i comercialitzar-les.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2840.jpg

Projecte d'actualització i seguiment del Sistema d'Indicadors de Turisme (SIT-DIBA) per a la gestió sostenible de les destinacions de la província de Barcelona. Aquest projecte correspon a una segona fase de revisió i continuïtat d'un projecte inicial fet entre 2013 i 2015 i treballa l’actualització dels indicadors al 2019 amb dades del 2017. Els objectius que es plantegen són disposar d’una eina útil i pràctica per millorar l’eficiència dels processos de gestió territorial del turisme, aportar un anàlisi de la realitat de les destinacions de la província de Barcelona, aportar una caracterització específica per les destinacions considerant els principis de sostenibilitat, i generar coneixement per facilitar la presa de decisions. L’àmbit d'aplicació són 38 destinacions: 11 comarques, 12 municipis capitals de comarca i altres 15 municipis turístics. Com a resultat, a més de les corresponents bades de dades, es redacten uns informes per cada destinació així com un informe general. Projecte vinculat a un conveni entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2845.jpg

Estudi d’investigació de mercat que analitza l’opinió que tenen els residents sobre l’activitat turística a la província de Barcelona. La mostra es d’unes 400 entrevistes a l’Àrea Metropolitana (sense comptar Barcelona ciutat), 400 a la resta de la Regió Metropolitana i 84 a la resta de la província. Mostra estratificada per dimensió de municipi a cada àmbit territorial. Selecció aleatòria de les persones a entrevistar tenint en compte quotes creuades de sexe i edat. Època d’enquestació: primavera 2022.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2846.jpg

Estudi d’investigació de mercat que analitza l’opinió que tenen els residents sobre l’activitat turística a la província de Barcelona. La mostra es d’unes 400 entrevistes a l’Àrea Metropolitana (sense comptar Barcelona ciutat), 400 a la resta de la Regió Metropolitana i 84 a la resta de la província. Mostra estratificada per dimensió de municipi a cada àmbit territorial. Selecció aleatòria de les persones a entrevistar tenint en compte quotes creuades de sexe i edat. Època d’enquestació: tardor 2022

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2838.jpg

Informe que recull les dades més significatives, tant quantitatives com qualitatives, de l’any 2021. Aquestes dades ajuden a configurar quina és la realitat turística del darrer any a la província de Barcelona i les seves comarques i a poder-ne analitzar l’evolució segons la disponibilitat de dades dels darrers onze anys. En l’elaboració s’han utilitzat tant dades generades des del LABturisme de manera interna com dades extretes de fonts oficials (INE, IDESCAT, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, etc.). Hi ha un recull d’informació turística, una anàlisi de la conjuntura turística i una mostra de les principals tendències del sector. Esdevé una eina de seguiment i consulta per als agents públics i privats de l’àmbit turístic que els permet optimitzar les operacions a curt o llarg termini, i també disposar de més informació per a la presa de decisions estratègiques.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2839.jpg

L’objectiu de l’estudi es conèixer la situació sobre les accions realitzades per les destinacions de les comarques de Barcelona per tal d’esdevenir destinacions turístiques intel·ligents (DTI).
L’estudi s’estructura en 4 blocs: síntesi sobre les característiques i els fonaments conceptuals del DTI; estudi específic sobre l’ús de la tecnologia durant les vacances; el potencial de les destinacions turístiques com a DTI; i les conclusions, recomanacions i propostes de millora
L’estudi s’ha dut a terme gràcies al conveni entre la Gerència de Turisme i el grup de recerca en Turisme de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). També hi ha col·laborat els ens de gestió turística comarcals i locals.

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2842.jpg

L’objectiu de l’estudi és disposar de dades i analitzar les característiques i els hàbits del visitant de la província que es relaciona amb l’oferta gastronòmica, així com l’impacte que suposa la gastronomia en l’experiència turística.
L’anàlisi descriptiva, a més de l’anàlisi quantitativa, inclou reflexions obtingudes de les entrevistes realitzades a cinquanta gestors turístics i responsables de recursos gastronòmics de la província realitzades al llarg del 2016 i 2017.
Aquest estudi és fruit del conveni de col·laboració signat entre la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona i el Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori del CETT – UB

Tipus de recurs
Informe
Format
PDF
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Donar a conèixer els fons europeus en matèria de turisme
-Concebre el projecte
-Cercar socis i distribució de tasques
-Preparar els formularis
-Difondre les principals fonts d'informació
-Preparar el pressupost, control financer, auditories
-Donar a conèixer experiències.

Canal
Presencial
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Debatre els temes innovadors del sector turístic més actuals i que afecten a les destinacions i productes turístics de la província de Barcelona, tant en la gestió d’aquestes, com en el aspectes més específics de promoció, comercialització i coneixement de la demanda.
. Conèixer de la mà de persones expertes i referents en les diferent temàtiques a debatre, les opinions més influents i les estratègiques més actuals en cadascun dels camps que s’exposaran.

Canal
Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Treballar profundament aspectes de gestió turística, sempre sota una visió sostenible: quins són els elements integrants d’un sistema turístic sostenible i la importància de la col·laboració entre els agents del territori, què és el Consell Global de Turisme Sostenible (GSTC) i quins són els seus criteris; què és el certificat Biosphere, quins són els diferents segells disponibles pel que fa a la gestió sostenible de l’activitat turística i què són els ETIS (Indicadors de Turisme Sostenible)

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El curs pretén fer una primera presa de contacte amb els conceptes de turisme i de turisme sostenible, valorar quines implicacions té a nivell sòcio-cultural i econòmic més enllà de la ja coneguda sostenibilitat ambiental, donar indicacions de com transformar l’activitat turística en activitat sostenible i de quins són els avantatges reals de convertir el turisme en una activitat realment sostenible.
També es treballaran els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) i les diferents tècniques per aconseguir implementar estratègies vinculades amb els ODS.
Per últim, s’exposaran els diferents organismes existents en matèria de turisme sostenible, des d’una escala mundial fins a la provincial, passant per l’anàlisi europeu, espanyol i català.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Es treballaran propostes per a que els tècnics/ques que gestionen activitats culturals millorin la seva accessibilitat, no només per persones amb discapacitat física, sinó per altres necessitats com són la visual, l'auditiva i la cognitiva.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Treballar els conceptes de marca, imatge, reputació i el procés de branding d'una destinació turística.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Fer una introducció al concepte de destinació inclusiva i ensenyar al tècnic/a de turisme a fer un autodiagnòstic per conèixer el grau d'inclusió del seu municipi en matèria turística.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer en format pràctic les principals eines de visualització de dades interactives com Datawrapper, Flourish, Infogram i PowerBI.
-Aprendre les diferents opcions que ens ofereixen aquestes eines de visualització, com la personalització gràfica, la integració web, mòbil i els formats físics.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar els coneixements bàsics perquè un tècnic de turisme pugui planificar diferents accions tàctiques amb Instagram, amb l'objectiu de captar nous seguidors i millorar el seu posicionament en aquesta xarxa social.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta formació s'adreça als responsables del producte MICE de tots els territoris de la província de Barcelona, ens locals i també comarcals. L'objectiu principal de la formació és aprofundir i entendre bé el concepte del turisme MICE, donar eines als tècnics per assentar les bases de promoció i crear una
bona estratègia de màrqueting per al turisme de reunions.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h