Projectes, serveis i equipaments turístics

19 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Millorar el recorregut que fa l’usuari d’ençà que entra al lloc web, fins que ha comprat/reservat.Donar les idees bàsiques de bones pràctiques d’usabilitat a les empreses, per ser aplicades en un futur.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

El taller pretén guiar les empreses en el procés de creació de producte i d’experiències que siguin atractives, que ajudin a lluitar contra l’estacionalitat, millorar la qualitat dels serveis que ofereixen i la seva competitivitat.Per aconseguir-ho, és important conèixer les oportunitats de negoci a l’entorn del turisme actiu i de natura.Una part del taller consistirà en fer un treball en grup, d’anàlisi de productes reals que es comercialitzen actualment.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

• Aplicar els coneixements bàsics de planificació sectorial. • Elaborar plans estratègics de turisme. • Valorar la importància de la planificació turística en l’èxit d’una destinació.

Semipresencial
Durada
60,0 h
Acció formativa

- Introduir conceptualment les smarts cities, smarts destinations.- Oferir eines d'innovació en la gestió turística.- Incentivar elevats nivells d’eficiència, sostenibilitat i intel·ligència en la gestió de les destinacions turístiques.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.L’objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s’estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:- El consum energètic- El cost de la factura- Les emissions de CO2 associades

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Malgrat que el turisme no és una competència de les institucions europees, moltes polítiques comunitàries tenen una incidència directa o indirecta sobre el sector turístic. De la mateixa manera, diversos fons europeus poden ser instruments per al recolzament d'iniciatives i activitats turístiques locals. Els objectius són:- Donar a conèixer els fons europeus en matèria de turisme.- Concebre el projecte.- Cercar socis i distribució de tasques.- Preparar els formularis.- Difondre les principals fonts d’informació.- Preparar el pressupost, control financer, auditories.- Donar a conèixer experiències.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Interpretar les dades sobre la informació turística.•Realitzar el tractament de dades d'informació turística per tal que siguin comparables i agregables.•Establir mecanismes d’explotació de dades estadístiques.•Aprendre a realitzar informes de conjuntura turística a nivell local.•Conèixer les principals tècniques d’emmagatzematge de la informació turística de les diferents administracions amb competències en turisme.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

-Conèixer les noves eines de màrqueting tant on line com off line-Presentar casos pràctics de destinacions que estan innovant en la promoció turística-Conèixer noves tendències en eines 2.0 per gestionar xarxes socials i altres canals directes

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Estar informat sobre les noves tendències en articulació de productes-Conèixer els mecanismes per a la creació de nous productes-Tenir els coneixements suficients per poder assessorar al sector privat sobre les diferents opcions en creació de producte turístic

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

*Sensibilitzar als gestors de les destinacions de la demarcació de Barcelona respecte les oportunitats i limitacions del desplegament d’estratègies de Destinació Turística intel·ligent (DTI) al seu municipi o territori.* Capacitar als gestors de les destinacions en relació a les principals dimensions o eixos del model de DTI (governança, coneixement, tecnologia, sostenibilitat, etc.)

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Definir el turisme sostenible i responsable- Conèixer l'agenda internacional en matèria de turisme sostenible (ODS, etc.)- Aprendre a gestionar una destinació sostenible (oferta, demanda, etc.)- Aprendre a difondre i comunicar una destinació sostenible

Semipresencial
Durada
40,0 h
Acció formativa

- Debatre els temes innovadors del sector turístic més actuals i que afecten a les destinacions i productes turístics de la província de Barcelona, tant en la gestió d’aquestes, com en el aspectes més específics de promoció, comercialització i coneixement de la demanda.- Conèixer de la mà de persones expertes i referents en les diferent temàtiques a debatre, les opinions més influents i les estratègiques més actuals en cadascun dels camps que s’exposaran.

Presencial
Durada
6,0 h
Acció formativa

• Sensibilitzar de la importància de la reputació “online” per a la competitivitat de les empreses, serveis i destinacions turístiques.• Dotar l’alumne d’un conjunt de coneixements teòrics i pràctics que li permetin millorar la gestió integral de la seva reputació “online” en les xarxes socials, amb èmfasi en l’autogestió i l’aprofitament de recursos gratuïts disponibles a la xarxa.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

•Conèixer les principals eines de gestió de continguts. •Analitzar casos reals d’èxit en gestió i cura dels continguts d’una destinació.•Apreciar les diferències entre continguts en l’àmbit turístic.•Valorar l'excel•lència en els continguts com a estratègica de màrqueting de la destinació turística.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Vivim en l’era de la hiperconnectivitat en la qual rebem milers d’impactes publicitaris al dia. És imprescindible saber com compra, quan compra i perquè compra el nostre client per adaptar-nos a les seves necessitats. Analitzarem els patrons de conducta del BUYER PERSONA per avaluar el TRAVEL JOURNEY i teixir una estratègia única de comercialització que ens permeti diferenciar-nos dels competidors i augmentar les vendes sense haver de fer grans inversions.Coneixerem tots els canals de comercialització existents al mercat i analitzarem les implicacions legals i econòmiques. Dotarem d’eines per definir el client PERSONA de cada projecte i analitzarem els patrons de conducte de cada perfil de client per saber com captar la seva compra. Dissenyarem el TRAVEL JOURNEY dels clients i seleccionarem els canals de comercialització adients a cada moment. Definirem una estratègia comercial temporal única per a cada perfil de client i establiment.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Coneix com les destinacions i les empreses incorporen la mobilitat turística sostenible en les seves estratègies de gestió i màrqueting. També s’analitzen els principals perfils de visitants i els elements necessaris per crear productes que els hi siguin atractius.Les destinacions situades entorn de grans àrees urbanes poden beneficiar-se d’aquesta proximitat per crear productes que combinin transport de baix impacte amb activitats recreatives sostenibles.El taller inclou un treball pràctic a través de l’anàlisi d’exemples de productes que ja estan oferint empreses d’allotjament, d’activitats i operadors de turisme nacionals i europeus, basats en els principis de sostenibilitat i competitivitat

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

• Entendre la importància que actualment el màrqueting té en l’activitat turística. • Conèixer l’estructura d’un pla de màrqueting turístic i analitzar-ne les fases de desplegament.• Aplicar les principals eines de màrqueting turístic en l’activitat professional diària.• Implementar les tècniques de màrqueting en la creació i la comercialització de productes turístics d’àmbit local.• Aprendre a desenvolupar un pla de màrqueting per a productes i destinacions turístiques.

Semipresencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

Posar en valor econòmic la diversitat. Detallar i quantificar els beneficis que aporta la implantació de la gestió de la diversitat en els negocis turístics.Apostar per la diversitat com a eina de competitivitat. Passar d'una qüestió de compliment legal a una eina competitiva generadora de valor econòmic.Com s'aborda d’una forma correcta i aprofitant les potencialitats dels negocis per conèixer aquesta nova categoria de clients.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Formar persones que treballen a les administracions locals de la província de Bcn per tal de garantir un nivell adequat en la recollida d'informació estadística qualitativa i quantitativa relacionada amb el turisme, fent prevaler la informació d'anàlisi en destinació.- Familiaritzar-se amb l'estadística: Importància del procés de recollida de dades com a generadora de matèria primera per treure conclusions i prendre decisions. Com tractar la informació de manera rigorosa i ordenada.

Semipresencial
Durada
40,0 h