Promoció de la salut pública i comunitària

7 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Actualitzar els coneixements dels tècnics municipals responsables de la seguretat alimentària, en relació a dos aspectes concrets del sector carni: l’ús d’additius en els petits obradors d’àmbit local i la producció de carn madurada

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir el temes de promoció de la salut en l'àmbit local

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Adqurir els coneixements bàsics per desenvolupar les seves funcions i responsabilitats en matèria de vigilància i control de les condicions sanitàries dels establiments de venda i elaboració d’orxates i gelats.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

-Gestionar les emocions a l’hora de treballar amb els joves-Conèixer quines són les noves vies per arribar als joves-Conèixer noves estratègies per treballar aspectes relacionats amb la salut en els joves-Conèixer eines per a la resolució de conflictes que puguin sorgir durant la intervenció amb joves

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Donar accés al quadre de comandament per via web mitjançant les claus personals;. Donar a conèixer l’estructura i apartats del quadre de comandament;. Ensenyar a utilitzar els filtres i selectores d’informació i a exportar les dades obtingudes (Excel, impressió, imatge, etc.).

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Prendre consciència de la importància de disposar d’informació estructurada i fiable en salut per la presa de decisions.. Conèixer els principals indicadors en salut pública que permetin fer una aproximació a una diagnosi de salut en l’àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de Salut.. Capacitar pel maneig d’indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s’han d’interpretar.. Conèixer el sistema d’informació en salut de la Diputació de Barcelona.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

Prendre conscienciar de la importància de disposar d’informació estructurada i fiable en salut per la pressa de decisionsConèixer els principals indicadors en salut pública que permetin fer una aproximació a una diagnosi de salut en l’àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de SalutCapacitar pel maneig d’indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s’han d’interpretarConèixer el sistema d’informació en salut de la Diputació de Barcelona

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h