Promoció de la salut pública i comunitària

8 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Actualitzar els coneixements dels tècnics municipals responsables de la seguretat alimentària, en relació a dos aspectes concrets del sector carni: l’ús d’additius en els petits obradors d’àmbit local i la producció de carn madurada

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir el temes de promoció de la salut en l'àmbit local

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Gestionar les emocions a l’hora de treballar amb els joves-Conèixer quines són les noves vies per arribar als joves-Conèixer noves estratègies per treballar aspectes relacionats amb la salut en els joves-Conèixer eines per a la resolució de conflictes que puguin sorgir durant la intervenció amb joves

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir en el coneixement del funcionament del cicle menstrual des de la vessant fisiològica, psicològica i psicosocial. Així com en l’autoconeixement, els canvis que es produeixen en el cos i l’anatomia de l’aparell sexual.
Reflexionar entorn la forma com es percep la menstruació a escala social, trencar els mites i tabús associats i promoure l’equitat menstrual.

Entendre la importància d’un canvi de paradigma social envers la menstruació i garantir el dret a les dones i altres persones menstruant d’accedir a l’educació menstrual per tal que aquestes puguin viure la menstruació amb naturalitat i llibertat.

Donar a conèixer totes les opcions de productes menstruals, d’un sol ús i reutilitzables, així com els seus principals impactes i beneficis a escala de salut, ambiental i econòmica.

Aportar informació pràctica sobre la seva adquisició, ús i manteniment.

Donar a conèixer polítiques públiques i mesures d’equitat menstrual aplicables a escala municipal.

Dotar al personal tècnic municipal d’eines pedagògiques i recursos pràctics d’educació menstrual.

Capacitar el personal tècnic municipal per desenvolupar activitats amb els centres educatius del seu municipi.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir en temes de promoció del benestar emocional en la població adolescent en l’àmbit local.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir el temes de promoció de la salut en l’àmbit local.

Canal
Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Donar accés al quadre de comandament per via web mitjançant les claus personals;. Donar a conèixer l’estructura i apartats del quadre de comandament;. Ensenyar a utilitzar els filtres i selectores d’informació i a exportar les dades obtingudes (Excel, impressió, imatge, etc.).

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Prendre consciència de la importància de disposar d'informació estructurada i fiable en salut per a conèixer l’estat de salut de la població, identificar problemes i desigualtats en salut i facilitar la presa de decisions en polítiques municipals de salut: priorització d’intervencions, disseny de plans locals, avaluació d’actuacions realitzades...

· Conèixer els principals indicadors en salut a tenir en compte per a fer una diagnosi de salut en l'àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de Salut.

· Capacitar pel maneig d'indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s'han d'interpretar.

· Conèixer el sistema d’indicadors de salut local de la Diputació de Barcelona i promoure una cultura d’informació estructurada i d’interpretació i explotació de les dades

Canal
Presencial
Durada
15,0 h