Promoció de la salut pública i comunitària
Definició

Analitzar, definir, planificar i desplegar el conjunt d’actuacions (d'informació, comunicació i educació sanitàries) que han de permetre als ajuntaments de la província fomentar la salut individual i col·lectiva de la població i l’adopció d’estils de vida saludables, apostant per un model de xarxa amb altres administracions locals i de participació de la ciutadania, avaluant-ne els seus resultats.

La competencia implica ...
Bases conceptuals i factors personals, familiars i de l'ambient socioeconòmic, cultural i físic, en els programes de la salut pública i comunitària.
Marc legal en salut pública: europeu-nacional-autonòmic-local.
Models d’acció comunitària.
Programes de salut alimentària.
Programes de prevenció i promoció de la salut.
Programes de prevenció de les drogodependències (tabac, alcohol i altres substàncies estupefaents).
Programes de prevenció per trams de població: infants i joves, adults, tercera edat, etc.
Xarxa de serveis i equipaments públics.
Les desigualtats en salut dels diferents grups de població.
Pla de Salut local.
Sistemes d’informació sobre dades estadístiques als municipis per estudis de salut.
Vies de coordinació i col·laboració amb altres ens (INE, IDESCAT, Transit, etc.)
Indicadors i models d’avaluació en matèria de salut pública.
Coneixement de referències i experiències reeixides municipals en matèria de salut pública.

10 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Crear un espai de reflexió i de formació per abordar l'acompanyament educatiu en l'adolescència al voltant del consum de drogues i pantalles, tenint en compte la incorporació de la perspectiva de gènere

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir eines per abordar de manera didàctica i engrescadora la promoció d’hàbits alimentaris saludables en infants i adolescents i proporcionar un marc teòric actualitzat en aquesta matèria.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Actualització de coneixement relacionat amb la prevenció del consum del tabac, posant èmfasis en les noves maneres de fumar emergents i els seus riscos per a la salut i oferir eines al personal tècnic municipal per a que pugui intervenir comunitàriament a través d’accions d’educació, conscienciació i prevenció del consum de cigarretes electròniques, pipes d’aigua i tabac de cargolar entre la població, i en especial, als col·lectius de risc.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir una visió de conjunt dels processos lligats al seguiment i l’avaluació dels Plans Locals de Salut (PLS).
Proposar eines i recursos per a realitzar el seguiment i l’avaluació dels PLS.
Identificar experiències reeixides en matèria d’avaluació dels PLS.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Posar a l’abast dels assistents, els coneixements bàsics per desenvolupar les seves funcions i responsabilitats en matèria de vigilància i control de les condicions sanitàries dels establiments de venda i elaboració de gelats.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proporcionar als tècnics municipals de nova incorporació els coneixements bàsics per desenvolupar les seves funcions i responsabilitats en matèria de vigilància i control de les condicions sanitàries dels establiments minoristes i de restauració del seu municipi.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements generals i actualitzats sobre l’ús problemàtic de videojocs i jocs d’atzar.
• Relacionar aquestes dues activitats: Són els videojocs la porta d’entrada al joc d’atzar presencial i/o online?
• Entrenar estratègies d’identificació de signes d’alarma i detecció precoç de l’ús problemàtic de videojocs i jocs d’atzar.
• Conèixer els diferents models d’intervencions socioeducatives breus.
• Identificar els circuits de derivació d’atenció a les addiccions comportamentals.
• Conèixer diferents programes preventius amb famílies.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir al personal tècnic municipal eines per intervenir el temes de promoció de la salut en l’àmbit local.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Donar accés al quadre de comandament per via web mitjançant les claus personals.
- Donar a conèixer l’estructura i apartats del quadre de comandament.
- Ensenyar a utilitzar els filtres i selectors d’informació i a exportar les dades obtingudes (Excel, impressió, imatge, etc.).

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Prendre consciència de la importància de disposar d'informació estructurada i fiable en salut per a conèixer l’estat de salut de la població, identificar problemes i desigualtats en salut i facilitar la presa de decisions en polítiques municipals de salut: priorització d’intervencions, disseny de plans locals, avaluació d’actuacions realitzades...
- Conèixer els principals indicadors en salut a tenir en compte per a fer una diagnosi de salut en l'àmbit local i el desenvolupament de Plans Locals de Salut.
- Capacitar pel maneig d'indicadors de salut: quina utilitat tenen i com s'han d'interpretar.
- Conèixer el sistema d’indicadors de salut local de la Diputació de Barcelona i promoure una cultura d’informació estructurada i d’interpretació i explotació de les dades.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h