Sanitat ambiental
Definició

Analitzar, definir, planificar, avaluar i gestionar els riscos ambientals amb programes de control i normes de prevenció de les instal·lacions, amb l’objectiu de fomentar i protegir la salut de les persones en matèria de sanitat ambiental.

La competencia implica ...
Marc competencial de les administracions públiques en matèria de sanitat ambiental.
Normativa europea, nacional, autonòmica en matèria de sanitat ambiental.
Planificació i protocols en la inspecció sanitària.
Control sanitari d’edificis i llocs d’habitatge i convivència humana.
Gestió del risc sanitari als establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació: protocols d’actuació, mesures cautelars, etc.
Vigilància i control de les condicions higièniques i sanitàries de les piscines d’ús públic.
Inspecció sanitària d'animals (domèstics, aus, etc.).
Inspecció sanitària d'establiments públics.
Actuacions per a la salut ambiental (control de plagues, platges, salubritat d’edificis, abocadors, soroll, contaminació atmosfèrica, etc.).
Avaluacions dels camps electromagnètics (línies elèctriques, antenes de telefonia mòbil, etc.).
Indicadors i models d’avaluació en matèria de sanitat ambiental.
Disseny, planificació, desenvolupament i avaluació d’intervencions educatives adreçades al foment de la salut de les persones en aquest àmbits (exposicions, tallers, contes...).
Actuacions d'informació i divulgació per al foment la salut individual i col·lectiva de la població en matèria de sanitat ambiental.
Referències i experiències reeixides municipals dels diferents àmbits de la Sanitat Ambiental.

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar els coneixements bàsics necessaris per utilitzar la plataforma del SINAC amb autonomia des del propi ajuntament per tal de donar compliment al Reial Decret 3/2023, pel qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament, en referència al SINAC.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Descripció biològica i ecològica de les plagues amb més rellevants i de més incidència en la salut pública.
Conèixer les noves estratègies i les possibilitats d’acció dels ajuntaments.
Les oportunitats d’ús del control Integral de Plagues.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h