Sanitat ambiental

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

-Oferir als tècnics municipals i als tècnics responsables de les instal·lacions, coneixements i eines de control a fi de garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Descripció biològica i ecològica dels virus amb més incidència ambiental.
. Conèixer els agents químics desinfectants més utilitzats.
. Actualitzar els coneixements sobre la utilització d’ aquests agents químics per a la desinfecció.
.
Conèixer els mètodes físics de desinfecció més utilitzats: raigs UV, fotocatàlisi i filtració.

Presencial
Durada
10,0 h