Sanitat ambiental

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

-Oferir als tècnics municipals i als tècnics responsables de les instal·lacions, coneixements i eines de control a fi de garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer la descripció biològica i ecològica de les plagues exòtiques i invasores amb més queixes dels ciutadans i més incidència en la salut pública. - Conèixer les noves estratègies i les possibilitats d’acció dels ajuntaments. Les oportunitats d’ús del control Integral de Plagues.

Presencial
Durada
10,0 h