Actualització normativa en matèria d'activitats

Acció formativa

Actualització normativa en matèria d'activitats

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
100
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Explicació de la normativa d’aplicació. Normativa d’activitats, d’espectacles i activitats recreatives, d’incendis, proteccio civil. Modificacions principals de la normativa sectorial d’aplicació en les activitats.• Procediment administratiu. Documentació. • Control i inspecció d’activitats. Models d’actes. Plans d’inspecció i verificació d’activitats.

• Adquirir coneixements sobre la normativa d’aplicació a les activitats i sobre les novetats normatives que s’estan treballant en els diferents àmbits. Normativa ambiental, entitats col·laboradores, Ramaderia, Turisme, Plans d’Autoprotecció, Protecció civil, Incendis, Espectacles públics i activitats recreatives, FUE, etc.• Adquirir coneixements per a la implantació de Plans de verificació d’activitats comunicades.

Sessions teòriques i pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari Assessorament i defensa jurídica
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Assessorament i defensa jurídica
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Plans d'inspecció i verificació d'activitats
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Plans d'inspecció i verificació d'activitats